Chytrý Tachov

Vytvořme z Tachova moderní, chytré a bezpečné město s příležitostmi pro volnočasové využití

K naplnění vize chytrého města je potřeba využít dostupné moderní technologie, které usnadňují každodenní činnosti a přinášejí úspory. Město se i nadále bude řídit strategickým plánem rozvoje, programem PROMT (Program rozvoje města Tachova), který je základním dlouhodobým rozvojovým plánem. Tento plán je potřeba každoročně aktualizovat, aby byl v souladu s aktuálními potřebami. Ke zjištění aktuálních potřeb je také potřeba větší zapojení veřejnosti, formou anket či veřejných diskuzí a veřejných prezentací již vytvořených projektů.

„Chytrý Tachov" – toto heslo vychází z konceptu „SMART CITIES", jenž zahrnuje celý soubor chytrých řešení v různých oblastech. Není potřeba nic nového vymýšlet, spíše se rozhlédnout po městech v České republice i zahraničí, kde již jednotlivé věci fungují a aplikovat je v místních podmínkách.

Prvním opatřením, které přinese výrazné úspory, je energetický management města. Aplikace systému měření a regulace v městských budovách může přinést úsporu až 1,2 milionu Kč ročně. Další úspory je možné najít v postupné rekonstrukci veřejného osvětlení a výměně stávajících svítidel za úsporná LED svítidla a je možné instalovat i inteligentní LED svítidla, která svou intenzitu řídí dle pohybu lidí a tím snižují světlený smog. Chytrá řešení umožňuje také odpadové hospodářství.

Forma centrálních nákupů může přinést další úspory. Všechny uspořené prostředky mohou posílit investiční část rozpočtu, případně se dají využít na obecně prospěšné činnosti.

Dalším bodem je rozvoj optické sítě, která umožňuje lepší propojení úřadu s občany, rychlé sdílení dat a zvýšení efektivity a akceschopnosti úřadu. Občan by měl být schopen vyřídit své požadavky z pohodlí domova prostřednictvím digitálních nástrojů. Digitalizace vede také k větší transparentnosti. Chceme volný přístup veřejnosti k informacím o stavu čerpání městského rozpočtu, výběrových řízeních a smlouvách.

S rozvojem optické sítě jde ruku v ruce rozvoj a modernizace dohledového/kamerového systému a
řídícího centra PCO. Chceme bezpečné město s fungujícím systémem dohledu a kontroly.

Mgr. Petr VRÁNA
Ředitel Sportovních zařízení města Tachova (*5.7.1970)
Zastupitel, předseda kontrolního výboru, člen komise pro mládež a volnočasové aktivity
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.