Lidé v hmotné nouzi

V okrese chybí řada sociálních služeb. Vytvořit a řídit je není snadné, proto by město mohlo využít již fungující organizace

Říká se, že dobrý hospodář se pozná podle toho, jak se stará o své nejslabší. Sociální politika města začíná zjišťováním, co jeho obyvatelé potřebují. Poté je možné teprve plánovat, jaké sociální služby a opatření se mají zavádět. Strategické plánování je první věc, na které je třeba zapracovat a zapojit odbornou i laickou veřejnost a vytvořit prostor k dialogu. Nyní je na to vhodná příležitost, protože se město zapojilo do projektu Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji.

Už nyní se ale ukázalo jako potřebné zajistit fungující a bezpečnou noclehárnu pro osoby bez přístřeší alespoň na zimní období, aby se neopakovaly tragické události umrznutí dvou osob v lednu 2017. Toto minimum musí zajistit město, než se najde vhodný poskytovatel sociálních služeb, čemuž by pomohlo, kdyby město poskytlo vhodné prostory. Je potřeba nastavit dobrou spolupráci městské policie se sociální službou a pro bezpečnost a klid zajistit na noclehárně nočního hlídače.

Problém s bydlením se ale netýká jen osob bez přístřeší. V našem městě je stále větší poptávka po bydlení, které je nedostupné a předražené. Kvete obchod s ubytovnami pro zahraniční dělníky, což bohužel obec může jen těžko ovlivnit. Také proto se hrozba bezdomovectví týká více a více lidí v hmotné nouzi, matek samoživitelek, seniorů a dalších ohrožených skupin. Město by mělo zajistit nějakou možnost alespoň dočasného řešení, aby se matky s dětmi neocitaly na prahu bezdomovectví, kdy je nutné jim odebrat děti.

Mnoho měst realizuje projekty Sociálního bydlení, které vypisuje Evropská unie, MPSV, MMR i kraje. Vyčlení část ze svého bytového fondu a zřídí pravidla pro fungování sociálních bytů, samozřejmostí je, že s ubytovanými lidmi dál intenzivně pracují sociální pracovníci obce ve spolupráci s pomáhajícími službami tak, aby se jejich situace zlepšila a postavili se na vlastní nohy.

V okrese chybí mnoho sociálních služeb, některá města jsou sama jejich zřizovatelem, ale Tachov nemá příspěvkové organizace, které by služby poskytovaly. Vytvořit a řídit sociální službu není snadné, v současné době by takový úkol město asi nezvládlo a není to nutné. Ale může oslovit vhodné organizace a nabídnout jim například městské prostory nebo jinou formu podpory a spolupráce s obcí.

Nezdá se Vám, že v našem městě je poslední dobou celkem velký nepořádek, neměl by to někdo uklidit? Lidé, kteří pobírají hmotnou nouzi z úřadu práce, přijdou o část svých dávek, protože zde neexistuje místo, kde by mohli vykonávat veřejnou službu. Pokud Město nakoupí pár košťat a lopat, najde člověka, který bude tyto lidi kontrolovat, může takovou službu zřídit, nejde o velké náklady, částečně je hradí úřad práce. Je to taková drobnost, která však může být užitečná všem.

Mgr. Vendula MACHOVÁ
Sociální pracovník (*26.1.1987)
Členka SmeTu
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.