Otevřené město

Otevřená komunikace ze strany města vůči občanům, firmám a ostatním veřejným institucím

Žijeme v Tachově všichni společně a tak bychom měli mít všichni stejnou možnost získávat informace, které potřebujeme. Ať už se jedná o včasné upozornění na uzavírku nebo třeba informaci o přípravě důležitého městského projektu. A nejen to. Město se musí otevřít také komunikaci s místními podnikateli tak, abychom mohli vzájemně lépe řešit problémy, které nás tíží.

Jednoduché nahlášení závady ve městě a následná jednoduchá kontrola vyřešení problému by měla být samozřejmostí dostupnou v 21. století každému občanovi našeho města. V době, kdy jsme všichni vybavení chytrým telefonem se nejedná o nijak náročný úkol, který ovšem může mít zásadní dopad na náš spokojený život v Tachově.

Také včasné informování o problémech, uzavírkách a jiných komplikacích spolu s otevřenou komunikací města vůči veřejnosti by nám všem leckdy zpříjemnilo život. Pracovníci pro styk s věřejností by ovšem neměli být pouze lidé, kteří nás zavalí informacemi. Jejich smyslem je také informace od nás sbírat a starat se o jejich řešení.

Důležitou součástí života v našem městě jsou firmy a podnikatelé, kteří dávají našim občanům práci. I zaměstnavatele trápí problémy a je špatné, když se nemohou na nikoho obrátit. Společnými silami můžeme nalézet řešení i na složité problémy. Stejně tak věříme, že společnou cestu najdeme i při řešení problémů, které má město. Jedině pevné partnerské vazby města se zaměstnavateli nám pomohou rozvíjet Tachov rychleji a efektivněji.

V neposlední řadě je důležitá otevřená komunikace města vůči dalším institucím, spolkům, městům a obcím, které se v regionu nachází nebo mají přímo vliv na chod života v Tachově. Zbourání informačních bariér je prvním krokem k lepšímu propojení našich aktivit a zlepšení našeho života.

Matouš HORÁČEK
OSVČ, marketingový specialista (*20. 1. 1985)
Člen kontrolního výboru
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.