Oživení náměstí

Náměstí je srdcem každého města a mělo by být nejen vizitkou města, ale také místem, kde se potkáme s ostatními lidmi, spoluobčany

Hlavním problémem náměstí v Tachově je, že lidé nemají důvod na náměstí jít. Pokud by se na náměstí konaly nejrůznější akce pro děti i dospělé, jeho návštěvnost by se tím zajisté zvýšila. Prostor náměstí vyzývá k tomu vytvořit zde letní pódium, kde by mohli v průběhu celého léta probíhat nejen koncerty, ale například divadelní představení, vystoupení místních umělců, kapel, sdružení a spolků. Společenské dění na náměstí by bylo dobré obohatit například o události následujícího charakteru:
stavění májky, Silvestrovské a Novoroční oslavy, masopustní průvod apod.

K období adventu neodmyslitelně patří vánoční jarmark, který by se neměl konat nikde jinde než na náměstí. Pokud by město takovouto akci organizovalo pravidelně každý rok, vznikla by tak další příležitost, kde se mohou Tachované navzájem potkávat. V souvislosti s tím by bylo dobré obnovit pravidelné pořádání tematických trhů.

Je určitě potřeba pokračovat ve zvelebování vzhledu náměstí, a to nejen květinovou výzdobou, ale také například obohacením vánoční výzdoby, do které by se měli zapojit i místní podnikatelé resp. jejich provozovny.

Náměstí je také místem, které jako první vyhledá turista, který se rozhodne naše město navštívit. Proto je potřeba podpořit turistickou atraktivitu našeho náměstí například v podobě rozšíření pracovní doby informačního centra o víkendy, zejména v období letních měsíců popřípadě vybudování informačních tabulí, které blíže představí turistům historii našeho města, památky a zajímavosti, které mohou navštívit, popř. plánované kulturní akce.

Ing. Michaela DVOŘÁKOVÁ
Provozovatelka Pop Art Music Cafe (*12.2.1987)
Zastupitel, člen kontrolního výboru
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.