Služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné

Je důležité, aby měl Tachov dostatečnou kapacitu domů pro seniory a služby, které se věnují sociální aktivizaci

Městu Tachov, se jako málokterému městu v minulých letech podařilo vybudovat poměrně dostatečnou kapacitu v zařízeních pro seniory – řeč je zde o dvou Domovech pro seniory na území města Tachov, kde v rámci DS U Penzionu také funguje i oddělení pro seniory se zvláštním režimem.

Obě zařízení jsou vedena odborným personálem, péče o seniory je na velmi dobré profesionální úrovni. V domovech se snaží v každodenní péči o seniory uplatňovat moderní přístupy.

Ve městě také funguje Oblastní spolek červeného kříže, který se věnuje terénní službě jak pro seniory, tak pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Fungují zde i organizace cíleně zaměřené na jednotlivé zdravotní postižení, např. pro zrakově postižení organizace SONS.

V této souvislosti se můžeme pozastavovat nad úvahami o tom, zda by ještě město jako takové nemělo iniciovat např. vznik týdenního nebo denního stacionáře pro seniory. Dále je nutné s ohledem na demografická data přemýšlet, zda kapacita domovů pro seniory bude i pro další roky dostatečná.

Tohle vše je jen jedna strana pohledu – pohledu institucí a zařízení, kterými město může disponovat, může je pro své občany zřizovat a určitě je tento pohled ze strany občanů žádaný, správný a je nutné jej podporovat.

Druhou skupinou a druhým pohledem jsou naši spoluobčané, kteří jsou také senioři nebo zdravotně znevýhodnění, ale žijí v domácím prostředí. Otázkou je, kolik víme o jejich potřebách, skutečných problémech a jejich reálném životě vůbec. Na tomto poli bývají často opomíjeny problémy spojené s jejich pocity osamocení, sociálního vykořenění apod. Nabízí se zde velký prostor pro činnost možných nových organizací, které by se věnovaly sociálně aktivizačním službám pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Jejich náplní by bylo alespoň částečné začleňování těchto obyvatel zpět do aktivního života.

Město jako takové může tyto organizace podporovat, spolufinancovat a může i spolupracovat na aktivním vyhledávání potenciálních klientů.

Mgr. Iva ZEZULOVÁ
Klinický psycholog (*23.11.1966)
Zastupitel
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.