Zdravé město

Snad každý by chtěl žít ve městě, které je otevřené, přátelské ke všem generacím, zelené, má udržitelné vize, je bezpečné, podporuje učení, je chytré, inovativní a dobře řízené

Možná si říkáte, že to zní jako nesplnitelná vize, ale taková města v České republice existují a není jich málo. Obce, města i regiony se totiž mohou stát členy Národní sítě Zdravých měst ČR. Jedná se o mezinárodní projekt Světové zdravotnické organizace, sdružující přes 130 členů, kteří spolu sdílí dobrou praxi, vzájemně se učí a inspirují.

Pokud se Tachov stane Zdravým městem, budou se moci všichni občané včetně dětí a seniorů snadněji zapojit do rozhodování města a jejich hlas bude slyšet. Ve Zdravých městech jsou zřizovány například školní rady nebo rady seniorů, jejichž zástupci se setkávají s vedením města, fungují jako poradní orgán. Jedná se o tzv. participaci. Výsledky takového občanského snažení jsou zvýrazněny zavedením tzv. participativního rozpočtu. To znamená, že část rozpočtu, například 5% je vyčleněno na projekty, které mohou navrhovat školy, jednotlivci, veřejně prospěšné organizace apod. Občané pak hlasují, na který projekt budou peníze použity.

Zdravé město podporuje zdravý životní styl. Tachov nabízí mnoho možností pro aktivní vyžití. Podporovat ho je možné i zapojováním do kampaní typu Světový den bez tabáku, Dny bez úrazu, konáním přednášek a workshopů. Oblíbené je také pořádání sportovních aktivit ve veřejném prostoru: jóga v parku, běh v aleji, bruslení u Rychty atd. Takové akce nejen motivují lidi, aby mysleli na své zdraví, ale také podporují jejich setkávání. Je třeba myslet i na děti a seniory, z participativního rozpočtu je možné zřídit třeba dětské hřiště nebo venkovní posilovnu pro seniory.

V našem bezprostředním okolí se nachází nádherná příroda. Chceme, aby to tak nadále zůstalo, proto se Zdravé město chová ekologicky a myslí na další generace. To se netýká jen hospodaření s odpady nebo třídění. Jde také o vznik dostupných míst pro kompostování, úsporu energii, podporu veřejné dopravy na obnovitelné zdroje, férové zemědělství a dostupnost lokálních potravin a mnoho dalšího.

Chceme, aby naše okolí bylo čisté a krásné. Můžeme pořádat veřejné úklidy nebo vyčlenit místa ve městě, která si budou moci obyvatelé zušlechtit k obrazu svému. Založit záhonek, vyzdobit květinami nebo malbou. Na takových místech se mohou konat sousedská setkání, malé kulturní akce, nebo dětské oslavy. Zdravé město buduje zdravé vztahy, vzájemnou podporu, například formou dobrovolnických aktivit nebo charitativních akcí.

Kdokoliv může přijít s nápadem. Je na nás, jak bude naše město vypadat, jak se bude rozvíjet, v jakém prostředí budou vyrůstat naše děti. Zdravé město má zájem o lidi, kteří v něm žijí, zapojuje je do řízení, pomáhá obyvatelům k realizaci jejich cílů, je solidární vůči potřebným. Je to kvalitní domov pro všechny generace.

Mgr. Vendula MACHOVÁ
Sociální pracovník (*26.1.1987)
Členka SmeTu
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.