Jak funguje komunální politika

V komunální politice dokáže aktivita jediného člověka hodně změnit a to samé platí i o hlasu každého voliče

Pojem komunální politika je pravděpodobně všem dobře známý z televize, článků na internetu nebo tiskovin. Ne všichni mu ale zcela rozumí a umí si představit, co vše se pod ním skrývá. Pojďme se tedy stručně seznámit s tím, co komunální politika je, co ji řídí, co může změnit a jaký vliv na to máte právě vy.

Komunální politika je politika na místní úrovni a vyznačuje se dvěma hlavními specifiky: působnost na menším územní (ve srovnání s republikou, krajem nebo senátním obvodem) a potřebou přímé komunikace voličů se zvolenými zástupci obce.

Když to přeložíme do obyčejného, nám srozumitelného, jazyka: Jde o činnost lidí, kteří mají zájem na tom, co se v jejich městě děje. Mezi takové věci patrí:

  • Jak se nakládá s finančními prostředky z rozpočtu obce
  • Jaké se dějí ve městě kulturní akce
  • Jak je kvalitní zdravotní péče
  • Jaké jsou ve městě školy a školky
  • Jak vypadá zeleň a úklid ulic
  • Jak fungují bezpečnostní složky
  • Jak občané tráví svůj volný čas a jaké k tomu mají zázemí a prostředky
  • a mnoho dalšího

Lidé v komunální politice se starají o celkový chod města a to v pozicích, do kterých jsme je zvolili my, obyvatelé města. Takoví lidé nemusí nutně být členy politických stran, mohou to být obyčejní občané, kteří mají pocit, že by mohli něco změnit.

Volíme si tedy své zastupitele, kteří následně spravují orgány v samosprávě obce. V České republice máme tzv. samostatnou působnost obcí (zastupitelstvo, městský úřad), což znamená, že máme ve městě orgány (např. matrika, stavební úřad, finanční úřad), které vykonávají funkce do kterých jim nemůže žádný vnější orgán zasahovat (např. stát, kraj). Stát tak v podstatě šetří peníze a čas, aby nemusel stavět centralizované úřady, kde by vše trvalo déle a muselo by se zaměstnat spoustu dalších státních úředníků.

Díky této samosprávě si prostřednictvím zvolených zastupitelů "můžeme sami rozhodovat" o hladkém běhu a životaschopnosti našeho města.

Pokud je potřeba ve městě opravit chodník před základní školou nemusíme podávat složité a zdlouhavé žádosti kamsi do vyšších míst a čekat, zda nám to vyšší orgány (kraj, stát) povolí. Město funguje jako samostatná a nezávislá jednotka. Vše je samozřejmě závislé na zájmu obyvatel, pokud by se o dění zajímalo absolutní minimum lidí, pravděpodobně by se ve městě nedělo vůbec nic - nic by se neopravovalo, nikam by se neinvestovalo, nebylo by kde nakupovat, studovat a sportovat, nebylo by kvalitní zdravotní zařízení atd. Na druhou stranu asi u nás nebude město, kde by se zapojila naprostá většina obyvatel.

Protože zastupitelem může být téměř každý, platí zde, že i jeden jediný člověk může změnit svět - svět v našem případě znamená naše město.

Oproti tomu u vysoké politiky ČR jeden jediný člověk sice může něco změnit, ale nedokáže to sám, potřebuje k tomu většinovou shodu ostatních členů politického dění.

Bc. Lenka LAŠKOVÁ
Administrativní pracovnice (*14.12.1982)
Člen týmu
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.