Koaliční smlouva 2022: Volím Tachov, Za lepší Tachov

Volební strany Volím Tachov a Za lepší Tachov získaly v komunálních volbách 2022 výraznou většinu v tachovském zastupitelstvu, dohodly se proto na spolupráci, kterou 7. listopadu 2022 stvrdily koaliční smlouvou.

Cílem této koaliční smlouvy je vyjádření společné vůle účastníků koaliční smlouvy k prosazování programových priorit, které vyplývají z volebních programů obou sdružení, včetně dohody o ustavení a složení orgánů města.

Společným cílem účastníků koaliční smlouvy je překonání aktuální složité situace plynoucí zejména z vývoje na trhu s  nergiemi a výkon dobré správy města zajišťující jeho harmonický rozvoj, účelné a hospodárné využívání městského majetku a konání v souladu se zájmy jeho občanů.

Účastníci koaliční smlouvy se v programové oblasti zavazují vycházet z již existujících strategických dokumentů města. Priority pro investiční akce a realizovaná opatření se budou stanovovat s ohledem na programové přísliby obou sdružení, tak jak je prezentovala ve svých tištěných materiálech distribuovaných občanům města. Tyto materiály tvoří přílohu smlouvy. Upřednostňována budou zejména ta opatření, která jsou shodná pro obě sdružení nebo bude při jejich realizaci možné využití dotačních titulů.

Tato smlouva je výsledkem jednání po volbách do Zastupitelstva města Tachova proběhlých v září 2022 a potvrzením vzniku radniční koalice, která bude společně reprezentovat vůli téměř 75 % občanů města, kteří se voleb zúčastnili.

Kompletní Koaliční smlouvu si můžete přečíst v souborech ke stažení.

Matouš HORÁČEK
Radní města Tachov (*20. 1. 1985)
OSVČ, marketingový specialista
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.