Jak se volí zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města se volí v komunálních volbách, pojďme si říci, jak to vlastně probíhá a jak každý můžeme věci v našem městě ovlivnit

Komunální volby se konají pravidelně každé čtyři roky - nepravidelně/mimořádně se konají pouze v případě, kdy klesne počet členů obecního nebo městského zastupitelstva pod předepsaný počet. Ten se určuje podle počtu obyvatel obce/města.

Kdy budou volby?

Termín konání voleb určí vždy prezident a to 90 dní před jejich konáním - letos tento termín připadl na 23. a 24. září - pátek 23. 9. od 14.00 do 22.00 a sobota 24. 9. od 8.00 do 14.00.

Kde získám volební lístky?

Nejpozději 3 dny před konáním voleb dostane každý volič do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky a instrukce ke správnému vyplnění. Pokud by lístky nebyly z jakéhokoliv důvodu ve vaší schránce, máte možnost si je vyžádat přímo ve volební místnosti.

Kde mohu volit?

Místně příslušný obecní úřad vydá seznam volebních místností nejpozději 15 dnů před začátkem voleb. Konkrétní místo, kde budete volit je přidělováno podle adresy vašeho trvalého bydliště. Pokud se ze zdravotních důvodů, či jinak zvlášť závažných důvodů (imobilita, pokročilý věk apod.) nemůžete dostavit přímo do volební místnosti, máte možnost požádat o to, aby za vámi přišli dva členové volební komise s přenosnou hlasovací urnou.

Kdo může volit?

Svůj hlas v komunálních volbách může udělit občan České republiky, který dosáhl plnoletosti a je plně svéprávný. Volební lístek odevzdává pouze v místě svého trvalého bydliště (a v příslušném volebním okrsku - volební místnosti), pro potřeby komunálních voleb se nevydávají voličské průkazy, jako tomu je při krajských, senátních, sněmovních, prezidentských volbách a volbách do evropského parlamentu.

Koho mohu volit?

Registrovanou politickou stranu, hnutí či jejich koalici nebo sdružení nezávislých kandidátů, což jsme například my - Volím Tachov. Abychom se mohli ucházet o přízeň voličů v Tachově museli jsme doložit ke kandidátní listině petici podepsanou občany v zastoupení minimálně 7 % z celkového počtu obyvatelstva Tachova.

Jak se hlasuje?

Každý, kdo se chystá přijít k volbám má možnost udělit tolik hlasů, kolik je ve městě členů zastupitelstva, přičemž má na výběr ze tří způsobů:

  • Označit celou stranu bez "křížkování" kandidátů. - Velký křízek na volebním lístku
  • "Křížkovat" kandidáty a to i napříč stranami ve výši počtu členů zastupitelstva (v Tachově 21). - malý křízek na volebním lístku
  • Kombinace strana + kandidáti, zde ale musí volič počítat s tím, že se odečte počet jím "zakřížkovaných" kandidatů (od konce kandidátky) od jím zvolené strany. - malý křízek na volebním lístku. Příklad: Pokud zvolíte stranu A a následně 3 kandidáty ze strany B, pak se ze strany A poslední 3 kandidáti odečítají - nedostanou hlasy
Bc. Lenka LAŠKOVÁ
Administrativní pracovnice (*14.12.1982)
Člen týmu
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.