Koalice v Tachově se připravuje na budoucí práci

11. 10. 2022

V pondělí 10. 10. 2022 zasedla v Tachově ke společnému jednání budoucí koalice Volím Tachov a sdružení Za lepší Tachov. Mimo řešení provozních záležitostí a přípravě důležitých úkolů, kterými se bude muset nové zastupitelstvo do konce roku zabývat, došlo také na téma návrhu na zneplatnění voleb v Tachově.

Prvním tématem, které bylo v rámci jednání na programu, byl návrh koaliční smlouvy, kterou mají v plánu podepsat všichni zvolení zastupitelé za Volím Tachov a sdružení Za lepší Tachov. Dokumentem chtějí obě strany slavnostně písemně stvrdit formu svojí spolupráce ve vedení města. Koaliční smlouva bude podepsána všemi koaličními zastupiteli po ustavujícím zasedání zastupitelstva a bude zveřejněna tak, aby její plnění mohli kontrolovat i voliči.

Koalice se následně věnovala personálnímu obsazení výborů a komisí, které bylo načrtnuto již při minulé schůzce. V souvislosti s tím se řešilo také téma osadních výborů, které je nutné povzbudit k aktivnější spolupráci. Za tímto účelem přislíbili zastupitelé koalice navázání komunikace s osadami a zejména pak řešení jejich problémů tak, aby měly osady zajištěnou zpětnou vazbu z města při prosazování svých návrhů a požadavků.

„Historicky se s osadami v Tachově příliš nemluvilo a to byla velká chyba. Osady jsou nedílnou součástí našeho města a město má připravené finanční prostředky pro řešení jejich požadavků. Bohužel se každoročně tyto finance vracely, protože nebyly využité." Komentoval spolupráci s osadami Petr Vrána.

Důležitým bodem programu jednání byla příprava rozpočtu pro rok 2023. S ohledem na velmi složité ekonomické vyhlídky, bude pro nové zastupitelstvo primárním úkolem poskládat rozpočet tak, aby nedošlo k vyčerpání veškerých investičních a rezervních prostředků na pokrytí energií. V souvislosti s rozpočtem bylo nutné dohodnout se také na postupu ohledně navýšení rozpočtu nového společenského areálu Mže. Obě zúčastněné strany deklarovaly, že podpoří rozpočtové opatření ještě pro rok 2022.

Petr Vrána se vyjádřil k rozpočtu i problému s ustavujícím zasedáním zastupitelstva: „Tím, že byly podány žádosti na zneplatnění výsledků voleb došlo k tomu, že nemůže být svoláno ustavující zastupitelstvo, dokud soud žádosti neprošetří. Je to pro město velice špatná situace, protože se kvůli tomu nemůžeme začít naplno věnovat přípravě rozpočtu na příští rok."

Nečekanou překážkou pro ustavující zasedání zastupitelstva se staly dva návrhy na zneplatnění voleb v Tachově. Jeden návrh byl již soudem odmítnut, druhým se však Krajský soud v Plzni stále zabývá a je nutné počkat na výsledek. Dokud nebude řízení ukončeno, není možné svolat ustavující zasedání zastupitelstva. Zastupitelé očekávají, že by mohlo být rozhodnuto snad během příštího týdne tak, aby mohlo ustavující zastupitelstvo proběhnout ještě do konce října.

Matouš HORÁČEK
Radní města Tachov (*20. 1. 1985)
OSVČ, marketingový specialista
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.