Matouš HORÁČEK

Pomůžu městu mluvit s jeho občany, organizacemi a firmami. Naše město je tu pro nás a mělo by znát naše potřeby a my jeho plány.

Do Tachova jsme se přistěhovali krátce po revoluci v roce 1990, kdy na náměstí ještě byly fronty na ovoce a zeleninu. Přistěhovali jsme se sem z Mostu, který byl v žalostném stavu kvůli těžbě uhlí. Není tedy asi divu, že jsem to měl v Tachově okamžitě rád hlavně kvůli blízkosti čisté přírody, kam jsem vždycky rád chodil.

Od dětství jsem rád tvořil. Mou největší zálibou bylo kreslení a to se později promítlo i do mého profesního života. Dnes pracuji jako grafik, fotograf, webdesignér a produkuji krátká videa pro své klienty, kterým tak pomáhám k jejich vlastním úspěchům. Můžete mě znát z mojí dlouhodobé spolupráce se společností KETNET nebo třeba z projektů tachovsko.comknamdoprace.cz a řady dalších.

Život v Tachově mi nikdy nebyl lhostejný a proto jsme začali s kamarády už na gymnáziu pořádat různé kulturní akce a festivaly. Nejspíš jste někdy slyšeli o festivalech Zvuky léta, Den pro Tachov nebo klubovně Garáž Trojka. Jednalo se o aktivity, kterými jsme se snažili oživit v Tachově něco co nám tu chybělo. Na náš poslední mezinárodní festival Den pro Tachov dorazilo na 5000 návštěvníků z Česka i Bavorska.

Má práce i spolkové aktivity mi umožnily potkat se s mnoha zajímavými lidmi, kteří v našem městě žijí nebo podnikají. Nic z toho co dělám, by nebylo možné, kdybychom spolu nemluvili. Proto i nadále spolupracuji s řadou místních organizací a firem.

Je velká škoda, že naše město neumí komunikovat se svými obyvateli. Kusé nebo žádné informace o tom co se chystá prosakují mezi nás spíš náhodně. Můj úkol je to změnit. Pokud město bude naslouchat svým občanům a my budeme vědět co se plánuje, budeme z toho mít prospěch všichni.

K tomu, aby došlo ke změně ale potřebujeme, abyste přišli k volbám.

Já volím Tachov. Přidejte se ke mě a přijďte 23. a 24. září 2022 k volbám.

Na síti

MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.