Povolební jednání v Tachově začala

27. 9. 2022

V pondělí 26. 9. 2022 se k povolebnímu jednání s Volím Tachov sešly všechny ostatní strany, které získaly křesla v budoucím městském zastupitelstvu. Z těchto jednání vzešel také koaliční partner, kterým by se mělo stát sdružení Za lepší Tachov.

„Volím Tachov je otevřené ke spolupráci se všemi stranami, které zasednou do budoucího městského zastupitelstva. Při sestavování radnice nicméně musíme respektovat to, jaké karty rozdali voliči. Ti nám všem dali celkem jasně najevo, koho si ve vedení Tachova přejí," uvedl Petr Vrána před jednáním s dalšími stranami.

První jednání proběhlo mezi Volím Tachov a Idealisté pro Tachov, kteří získali v budoucím zastupitelstvu dvě křesla. Jednání bylo konstruktivní a vzešly z něho návrhy na možnou povolební spolupráci v rámci zastupitelstva a komisí rady.

Jednání s druhou nejsilnější stranou – Za lepší Tachov – bylo na pořadí jako druhé. V rámci jednání došlo ke shodě na tom, že Volím Tachov chce se sdružením Za lepší Tachov vést radnici společně a v zastupitelstvu fungovat jako 16členná koalice. Důvodem je značná programová shoda a zároveň reflektování vůle voličů, kteří těmto dvěma stranám udělili v součtu téměř 75 % hlasů.

Jasná shoda je také na tom, že radnici by měl vést Petr Vrána z pozice starosty za Volím Tachov. Prvním místostarostou by se měl stát Jan Straka za sdružení Za lepší Tachov a druhou místostarostkou Vendula Machová za Volím Tachov.
Strany se dále dohodly na sepsání koaliční smlouvy s programovými prioritami, na kterých budou v rámci volebního období spolupracovat.

K jednání uvedl Petr Vrána: „Z jednání mám velice dobrý pocit. Náš budoucí koaliční partner s námi má velkou programovou shodu a má chuť na radnici pracovat obdobným způsobem jako my. Na příštím jednání si musíme doladit gesce jednotlivých radních, komise a výbory, to už by ale nemělo v žádném případě ohrozit naši budoucí spolupráci."

Zástupce koaličního partnera Jan Straka uvedl: „Jednání proběhlo v přátelském duchu. Jsem rád, že do nejistých časů město vstoupí vedené radniční koalicí s jasnou většinou šestnácti hlasů, která reflektuje výsledek voleb a chuť Tachováků po změně."

Sdružení Volím Tachov se sešlo také s Patrioty Tachova, kteří zatím nemají jasnou představu o tom, jak k výsledkům voleb přistoupí. I oni byli osloveni s návrhem spolupráce v rámci budoucího zastupitelstva.

„Následující období bude velice složité a je proto potřeba v zastupitelstvu táhnout za jeden provaz. Budeme rádi za každého zastupitele, který se bude aktivně podílet na fungování města." Sdělil k jednání s Patrioty Petr Vrána.

Příští jednání jsou domluvena na neděli 2. 10. a pondělí 3. 10. tak, aby bylo možné dohodnout se na termínu ustavujícího zasedání zastupitelstva co nejdříve.

Matouš HORÁČEK
Radní města Tachov (*20. 1. 1985)
OSVČ, marketingový specialista
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.