Nové vedení Tachova nabírá jasné obrysy

4. 10. 2022

V pondělí 3. 10. 2022 se k povolebnímu jednání s Volím Tachov sešly všechny ostatní strany, které získaly křesla v budoucím městském zastupitelstvu, aby společně jednaly o podobě budoucí rady města, složení výborů a komisí. Ustavující zastupitelstvo by mělo proběhnout 17. 10. 2022.

Druhé kolo povolebních jednání začalo v pondělí v Tachově. Volím Tachov předložilo postupně všem zástupcům jednotlivých stran návrhy fungování rady města, výborů a komisí tak, jak vzešly z prvního kola povolebního jednání. Jednotlivé strany se tak mohly k návrhům vyjádřit a vznést návrhy změn.

Na základě dohody Volím Tachov se sdružením Za lepší Tachov budou na nové radnici fungovat radní s gescemi tak, aby měl každý svůj okruh témat, kterým se bude primárně zabývat. Obě sdružení si od této změny slibují vyšší výkon radních a pružnější řešení problémů města a jeho obyvatel.

„Jsem rád, že naši partneři Za lepší Tachov přijali náš návrh na fungování radnice a souhlasili s gescemi radních tak, aby nám práce šla lépe od ruky. Pro lidi v našem městě to mimo jiné znamená, že budou mít vždy konkrétního člověka, na kterého se budou moci obrátit, pokud je bude něco trápit," uvedl k plánům Petr Vrána.

Jan Straka dodal: „Návrh našich koaličních partnerů na zavedení odborné působnosti radních jsme podpořili. Doufáme, že bude tato změna krokem ke kvalifikovanějšímu rozhodování rady a nástrojem pro lepší komunikaci s občany města a možnost jejich zapojení do fungování samosprávy."

Petr Vrána z pozice starosty za Volím Tachov bude mít na starosti vedení města a bezpečnost. Prvním místostarostou se stane Jan Straka za sdružení Za lepší Tachov, který bude řešit rozpočet, finance a majetek města. Druhou místostarostkou se stane Vendula Machová za Volím Tachov, v její gesci budou sociální věci, školství, zdravotnictví a integrace.

Ostatní radní budou mít také svoje gesce, kterým se budou primárně věnovat. Matouš Horáček za Volím Tachov zajistí práci spojenou se stykem s veřejností, komunikací a participacemi. Vít Rožmberský za Volím Tachov se bude věnovat plánováním, investicím, rozvoji, výstavbě, dopravě a spolupráci s podnikateli. Petra Tikalová ze sdružení Za lepší Tachov se postará o spolkový a komunitní život, sport, volný čas a osady. Jana Hutníková za Volím Tachov získá gesci pro kulturu, cestovní ruch a přeshraniční spolupráci.

K plánované koaliční smlouvě se vyjádřil Petr Vrána: „Seznam programových priorit koalice bude přímo součástí naší koaliční smlouvy, kterou máme v plánu zveřejnit brzy po ustavujícím zasedání zastupitelstva. Naši spoluobčané pak budou moci sami zhodnotit, jak se nám věci daří."

Formující se koalice se shodla také na tom, že není nutné vytvářet nové výbory a zachovají se tak dva, které vyžaduje zákon – finanční a kontrolní výbor. Kontrolní výbor připadne opozici a tak by jej měl vést Jiří Nenutil z Idealistů pro Tachov. Finanční výbor povede Jiří Struček ze sdružení Za lepší Tachov.

V komisích dojde naproti tomu ke změnám. Nově by tedy měly fungovat následující komise: Bytová komise, Životní prostředí, Bezpečnost a prevence kriminality, Komise pro mládež, sport a volný čas, Zdravotní komise a Komise pro rozvoj a dopravu.

Přesné složení výborů a komisí bude ještě předmětem dalších jednání.

Volím Tachov vyjádřilo také jasnou podporu městské policii. Nově připadne práce s městskou policií zpět do gesce starosty, který bude napřímo řešit požadavky vedoucího strážníka. Velkým úkolem bude nepochybně zejména nábor nových strážníků tak, aby se doplnily a případně i rozšířily jejich stavy a byl tak prostor pro výraznější práci v terénu.

„Rád bych vyvrátil obavy některých obyvatel, že se chystáme dělat zemětřesení v personálním obsazení městských organizací. Naším cílem je zlepšit fungování tam, kde pro to vidíme prostor. Určitě nemáme v plánu měnit věci, které fungují." Doplnil Petr Vrána.

Matouš HORÁČEK
Radní města Tachov (*20. 1. 1985)
OSVČ, marketingový specialista
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.