Zdravotnictví

Postarat se o zdraví občanů našeho města je jednou z našich hlavních priorit

Tachovu se doposud dařilo poměrně slušně zajistit kvalitní zdravotnickou péči pro své občany. Pomalu však nastává doba, kdy výrazný počet lékařů přichází do důchodového věku. Našemu městu tedy nezbývá nic jiného, než k nám nalákat lékaře nové. Musíme se snažit připravit jim takové podmínky, aby se jim v Tachově líbilo a zůstali zde co nejdéle. Ideálně, aby se zde usadili a založili rodiny.

Stejné problémy řeší i ostatní města napříč republikou. Mladých lékařů, ochotných stěhovat se za prací, je ale omezené množství. Proto je důležité začít situaci řešit co nejdříve. Naši snahou bude zajistit ve městě dostatek obvodních lékařů pro dospělé i děti tak, aby bylo postaráno o základní potřeby všech obyvatel.

Mladému lékaři by měl být poskytnut byt (případně pozemek pro stavbu domu), náborový příspěvek a také by mu město mělo pomoci s rekonstrukcí jeho budoucí ordinace.

Dalším důležitým krokem je vytvoření zdravotní rady okresu, která bude řešit problémy chybějících lékařů napříč územím Tachov - Planá - Bor. Úkolem takové rady bude zajištění dostatečného množství specializovaných ambulancí alespoň v jednom z těchto měst. Samozřejmostí je zajištění dostupnosti těchto ordinací pro nemohoucí spoluobčany nebo pro seniory.

Zdravotnictví je problém, který není možné vyřešit ze dne na den. Vytvoření ideálních podmínek pro mladé lékaře je ale základním předpokladem úspěchu. Vedení města musí být velkorysé, protože případný neúspěch tohoto programu pocítíme na vlastní kůži my všichni.

MDDr. Zdeněk BRACHTEL
Zubní lékař (*2.9.1987)
Zastupitel, předseda zdravotní komise, člen kontrolního výboru
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.