Kultura

Pestrá kulturní nabídka, která uspokojí všechny skupiny obyvatel

Kvalita kulturního vyžití ovlivňuje spokojenost obyvatel a dělá dobrou náladu ve městě. Proto budeme podporovat místní spolky i jednotlivce, kteří mají chuť se na kultuře v Tachově podílet.

Spolupráce organizátorů kulturních akcí

V Tachově působí kulturní organizace zřizované městem i krajem, spolky, ochotnický divadelní soubor, pěvecké sbory, dechový orchestr, několik hudebních skupin různých žánrů. Město řadu z nich podporuje dotacemi, jejich spolupráce je však spíše náhodná. Všem by prospěla dohoda na termínech akcí a vzájemná koordinace.

Kultura pro všechny

K větším událostem, které se v Tachově konají patří Historické slavnosti, Slapfest, Husmanfest, Ještějedenfest, Rock pro hospic, Dveře jízdárny dokořán, Mezinárodní festival PAF Tachov, Masopust, Vynášení Morany, Filipojakubská noc a pálení čarodějnic, Dny otevřených památek. Probíhá i množství akcí menšího rozsahu. Některé žánry však v nabídce chybí. Stejně tak chybí nabídka pro rodiny nebo teenagery.

Co byste měli vy sami rádi v našem městě? Město by se o to mělo zajímat, proto bychom se rádi setkávali jak s pořadateli kulturních akcí, tak s běžnými lidmi. Právě vaše nápady pomohou kutlurní život ve městě rozhýbat.

Letní scéna pro umělce na náměstí a oživení města

Město má spoustu možností, jak podpořit umělce v jejich představeních a tvorbě. Nejde jen o finance, ale také o prostor a technické zázemí. Postavením letní scény na náměstí nebo jinde v Tachově umožníme umělcům oživit naše město. Chceme aby léto v Tachově nebylo jenom o historických slavnostech, ale abychom zapojili všechny, kteří o to mají zájem.

Městské slavnosti

Městské (historické) slavnosti mají být něco mimořádného, na co se budeme celý rok těšit a co budeme společně připravovat. Máme v Tachově spoustu talentovaných lidí, kteří se mohou do organizace zapojit, jen potřebují dostat prostor. Chceme, aby se z tachovských slavností stala událost, na kterou se budou lidé sjíždět ze širokého okolí. Událost, kde bude zajímavý kulturní i doprovodný program pro každého.

PhDr. Jana HUTNÍKOVÁ
Radní města Tachov (*27. 11. 1962)
Ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově, Členka MAS Zlatá cesta, Komise rozvoje rady města Tachova, místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.