Naše osady

Biletín, Malý Rapotín, Mýto, Oldřichov, Světce, Velký Rapotín, Vítkov a Vilémov

V našich osadách žije téměř 500 obyvatel a jejich počet naštětí roste. Život zde však nese problémy, které ostatní obyvatelé města řešit nemusí. Velkým problémem je už třeba to, že některé nejbližší osady jako je Malý Rapotín nebo Světce nemají doposud bězpečné spojení s městem.

Peníze pro osady na řešení jejich problémů

Město ve svém rozpočtu nesmí zapomínat na osady a život v nich. Abychom mohli co nejlépe řešit konkrétní problémy je ideální, aby v osadách lépe fungovaly osadní výbory, které pak přímo podávají vedení města podněty k tomu, co je potřeba řešit. Sami obyvatelé osad pak mají možnost prostřednictvím osadních výborů rozhodovat o tom, co se v jejich bydlišti bude přednostně financovat.

Napojení osad na město

Světce ani Malý Rapotín nejsou stále s městem propojeny chodníkem pro pěší a chybí také veřejné osvětlení. Pěší průchod z osady do města je tak dost nebezpečný, protože se jde po silnici, kde řada řidičů jezdí velice rychle.

Vilémov nebo Biletín naproti tomu zase nemají ani jedinou slušnou komunikaci, po kterých by se k nim dalo dojet. I silnice z Oldřichova dál na Kočov je v žalostném stavu.

Nevěříme tomu, že to nejde vyřešit a proto se budeme snažit, abyste v 21. století měli adekvátní přístup do města.

Světce

Díky vám již víme o těchto problémech, které je nutné řešit:

  • Zpevnění parkoviště pod jízdárnou
  • Vyřešit asfaltový povrch a odtok dešťové vody u domu čp. 3
  • Najít vhodnější místo pro popelnice
  • Chodník v ulici Prokopa Velikého od osady do města a nové osvětlení
  • Radar pro měření rychlosti a pokutování neukázněných řidičů

A co vy? Trápí vás něco ve vaší osadě? Dejte nám o tom vědět.

Mgr. Petr VRÁNA
Starosta města Tachov (*5.7.1970)
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.