Otevřená a odpovědná radnice

Otevřená komunikace ze strany města vůči občanům, firmám a ostatním veřejným institucím

Žijeme v Tachově všichni společně, a tak bychom měli mít všichni stejnou možnost získávat informace, které potřebujeme. Ať už se jedná o včasné upozornění na uzavírku nebo třeba informaci o přípravě důležitého městského projektu. A nejen to. Město se musí otevřít také komunikaci s místními podnikateli tak, abychom mohli vzájemně lépe řešit problémy, které nás tíží.

Včasné a srozumitelné informování občanů o dění ve městě

Zajistíme, abyste věděli předem o čem se bude jednat na zastupitelstvu, abyste měli možnost se k tomu sami veřejně vyjádřit. Předem vás budeme informovat nejen o velkých investicích, ale sami budete moci navrhnout změny ve fungování města.

Podstatné pro nás je využití komunikačních kanálů tak, abyste důležité informace dostávali více cestami. To nejdůležitější se dozvíte pomocí systému včasného varování. Sami si také určíte, jestli chcete informace získávat ze sociálních sítí, mobilního rozhlasu nebo třeba prostřednictvím SMS.

Na radnici musejí být radní, kteří mají odpovědnost

Rada města musí fungovat tak, aby z toho město prosperovalo. Není pro nás přípustné, aby funkce radních byla placená teplá židle bez jakékoliv odpovědnosti. Proto navrhujeme následující uspořádání radnice:

  1. Starosta
  2. Místostarosta pro finance města
  3. Místostarosta pro školství, sociální věci a zdravotnictví
  4. Radní pro bezpečnost a dopravu
  5. Radní pro komunikaci
  6. Radní pro rozvoj města
  7. Radní pro kulturu a sport s volnočasovými aktivitami

Každý radní povede vlastní pětičlennou komisi, která bude sloužit jako jeho poradní orgán. Komise budou navíc moci uspořádat kulatý stůl s dalšími občany města, aby měl radní k dispozici i hlas veřejnosti.

Matouš HORÁČEK
Radní města Tachov (*20. 1. 1985)
OSVČ, marketingový specialista
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.