Bezpečnost

Přehlížení nepořádku v našem městě musí skončit, naši obyvatelé se tu musí cítit bezpečně

Je nepřípustné, aby byli v našem městě znevýhodněni slušní obyvatelé a museli trpět často značně nevybíravé chování lidí, kteří jsou zvyklí porušovat pořádek. Městská policie nesmí těmto věcem jenom nečinně přihlížet z auta, ale musí je aktivně a přednostně řešit.

Městská policie více v ulicích

Velkému množství nepříjemností se dá snadno předcházet domluvou. Tím, kdo by na to měl dohlížet, je městská policie. Právě městská policie by měla být v ulicích Tachova vidět a zejména by měla vytipovávat problémové lokality, kam by měla mířit přednostně.

Je pro nás nepřípustné, aby hlavním cílem bylo rozdávání botiček v centru města a problémové lokality zůstávaly bez dozoru. Pokud to bude nutné, navýšíme počet strážníků tak, aby bylo možné udržovat pořádek v Tachově a vy jste mohli klidně spát.

Rozšíření zón, kde je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti

Již v tuto chvíli platí zákaz pití alkoholu na některých veřejných místech v našem městě. Jednoznačně jsme pro jejich rozšíření, aby bylo možné městskou policií lépe tato místa kontrolovat a snáze vymáhat pokuty, pokud někdo městskou vyhlášku nedodrží. I tím lze dosáhnout zlepšení veřejného prostředí.

Měření a pokutování silničních pirátů

Rozhodně podporujeme rozmístění radarů pro měření rychlosti všude tam, kde dochází k častému porušování maximální povolené rychlosti. I z vašich ohlasů víme, že vás toto právem štve a voláte po důslednějším vymáhání předpisů. Zejména v místech, kde se pohybují chodci nebo děti je to důležité.

Rozšíření kamerového systému do problémových lokalit

Stává se vám často, že v některé části města máte problémy s pořádkem, nebo jste se někde setkali s agresivním chováním? Dejte nám tip. Zjistíme, zda je možné místo monitorovat kamerovým systémem a lépe jej kontrolovat.

Mgr. Vendula MACHOVÁ
2. Místostarostka města Tachov (*26.1.1987)
Členka SmeTu
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.