Bezpečnost

Chceme bezpečné město s fungujícím systémem dohledu a kontroly

S rozvojem optické sítě jde ruku v ruce rozvoj a modernizace dohledového/kamerového systému a řídícího centra Pultu centrální ochrany. Pro zvýšení bezpečnosti i pocitu bezpečí občanů je nutné dostat vyšší počet hlídek do ulic. Chceme posílit městskou policii tak, aby v ulicích stále sloužila kromě jedné motorizované hlídky také jedna pěší nebo cyklohlídka. Městská policie bude vyzbrojena a její činnost a výcvik pravidelně koordinován s Policií ČR.

Bezpečnost občanů je jasná priorita. Problematika, která aktuálně tíží občany města, je spojena většinou s ubytovnami pro agenturní pracovníky. Budeme vytvářet stálý tlak na úpravu legislativy a veškeré možnosti ve spolupráci s Městskou policií, Policií ČR, cizineckou policií a státní správou.

Důležité je ale také přesvědčit firmy, aby přijaly společenskou odpovědnost za agenturní pracovníky. Společenskou zodpovědností může být například zavedení fondu, do kterého by firmy přispívaly finančními částkami. Takto získané peníze se mohou využít na řešení problémů spojených s ubytovnami, jako je narušení veřejného pořádku nebo odpadové hospodářství.

Mgr. Petr VRÁNA
Ředitel Sportovních zařízení města Tachova (*5.7.1970)
Zastupitel, předseda kontrolního výboru, člen komise pro mládež a volnočasové aktivity
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.