Bydlení

Připravíme nové pozemky k bydlení a podpoříme výstavbu bytových jednotek v našem městě

Velké množství bytů, které pronajímají jejich majitelé nejen agenturním pracovníkům, vytváří velký tlak na ceny bydlení v našem městě. Bití na tom jsou místní, kteří mají pak problém sehnat bydlení za rozumné peníze a často pak musejí sáhnout po bydlení v okolí. Pro nás je důležité tento trend otočit a nabídnout bydlení všem, kteří se u nás chtějí trvale usídlit.

Podporujeme výstavbu bytů a rodinných domů

Jedním z nejdůležitějších témat v Tachově je výstavba bytů. Postupné budování bytové zástavby volně navazuje na aktuální Program rozvoje města. Je nutné, aby město co nejrychleji připravilo projekt pro novou výstavbu rodinných domů U Mohyly, který by měl po svém dokončení poskytnout zhruba 50 parcel, a v Oldřichově.

Vedle městských projektů jsou ve hře ale i developerské projekty, jako je Delta, výstavba směrem na Dlouhý Újezd nebo na Velký Rapotím. Zde je potřeba, aby radní na projekty dohlíželi a ovlivňovali je dle svých možností k veřejné spokojenosti.

Budeme důsledně kontrolovat, kdo bydlí v městských bytech

Tachov má oproti jiným městům velmi slušný bytový fond. Nicméně s byty není nakládáno, tak jak by si zasloužily. Zhruba 500 bytů ve vlastnictví města je pronajímáno za nepřiměřeně nízkou cenu, která nestačí na jejich provoz a údržbu. S městskými byty je také někdy kupčeno a jsou nájemníky pronajímány dalším osobám. Z tohoto důvodu jsou městské byty nedostupné těm, kteří je potřebují. Proto je nutné kontrolovat, jak je s nimi nakládáno.

Vyčleníme startovací byty pro mladé rodiny a sociální bydlení

Sociální bydlení jsou byty určené například pro seniory, rodiny v nouzi a další lidi ohrožené chudobou. Pro začátek narhujeme pro tyto účely postupně vyčlenit 10 bytů a nastavit nová pravidla pro jejich udělování na základě potřebnosti. Sociální bydlení zahrnuje i potřebnou podporu ze strany sociálních pracovníků, kteří nájemníkům pomáhají s řešením jejich problémů.

Startovací byty jsou byty pro mladé lidi, kteří založili rodinu, ale mají materiální i finanční nouzi. Není lehké začínat od nuly. Pro takové případy bude mít Tachov připravené byty se zvýhodněným nájemným. Navrhujeme pro začátek postupně vyčlenit 10 takových startovacích bytů.

Výhodou tohoto řešení bytových problémů jsou široké možnosti využívání dotací pro sociální bydlení, jak od Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj nebo Plzeňského kraje. Dotace jsou pro rekonstrukci majetku města i pro výstavbu. Nabízí se zde taé možnost zrekonstruovat některé chátrající městské budovy.

Mgr. Vendula MACHOVÁ
2. Místostarostka města Tachov (*26.1.1987)
Členka SmeTu
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.