Tachov sever

Vybudování obchvatu a příprava stavebních parcel za Mohylou

Město bohužel při revitalizaci areálu kasáren a následném rozvoji průmyslové zóny nekoordinovalo práce s firmami. Kvůli tomu došlo k přetížení dopravní infrastruktury. Navíc nám tu chybí občanská vybavenost a nejasný je i osud Delty.

Chceme co nejrychlejší vybudování městského obchvatu

Co nejrychlejší dokončení přípravných prací a zahájení výstavby obchvatu města je pro nás jednou z hlavních priorit. Obchvat města odvede velkou část osobní a kamionové dopravy z průmyslové zóny i bývalých kasáren mimo centrum. Okamžitou úlevu pocítí všichni obyvatelé Sokolovské ulice. Součástí obchvatu bude navíc i vybudování odpovídající komunikace do Vilémova.

Podporujeme také instalaci automatického kamerového systému pro kontrolu rychlosti na příjezdu od Plané.

Připravíme revitalizaci bývalých kasáren

Privatizace budov v bývalých kasárnách byla pro město obrovskou úlevou. Bohužel se zároveň rezignovalo na plán dlouhodobého rozvoje celého areálu. Chtěli bychom vypracovat plán dalšího rozvoje "kasáren" za účasti místních obyvatel, podnikatelů a firem s důrazem na rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti.

Urychlíme přípravu stavebních parcel za Mohylou

Chceme co nejrychleji připravit projekt pro novou výstavbu rodinných domů U Mohyly, který by měl po svém dokončení poskytnout zhruba 50 parcel o velikosti cca 600 – 900 m2. Celý projekt musí být realizován městem, aby se zajistila příznivá cena parcel i vybudování související občanské vybavenosti.

Zlepšíme prostředí kolem obchodů

Provoz největšího supermarketu v Tachově i dalších obchodů s sebou přináší i větší zátěž na okolní prostředí, zejména velké znečištění v okolí přístupových cest. Ve spolupráci se zdejšími obchody chceme otevřít otázku vybudování schodiště z ulice Sokolovská, které by usnadnilo přístup zákazníkům do obchodů a zároveň zamezilo ničení zeleně v okolí.

Zaměříme se také na umístění kontejnerů na tříděný a směsný odpad na vhodném místě v rámci obchodní zóny. Ty by byly k dispozici jak pro zákazníky, tak pro místní obyvatele.

Pomůžeme s revitalizací Delty

Areál bývalé Delty dnes patří soukromému investorovi. Město má omezené možnosti, jak budoucnost této kulturní památky ovlivnit. Proto chceme aktivně spolupracovat s investorem a nalézt co nejlepší využití pro celý objekt. V případě Delty musíme myslet na zajištění historické hodnoty objektu a kvalitu života místních.

Ing. Vít ROŽMBERSKÝ, M.A.
Radní města Tachov (*27. 7. 1990)
Podnikatel, Tachovské SPV s.r.o.
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.