Zodpovědné nakládání s penězi města

Město má utrácet peníze jenom tam, kde jsou potřeba, k tomu je nutný kvalitně sestavený rozpočet

Je nejvyšší čas začít zavádět úsporná opatření. V plné šíří se to projevilo nyní, při energetické krizi, kdy nezastavitelně rostou ceny elektřiny i plynu. Město zároveň nesmí zastavit investice do svého rozvoje, proto je potřeba v maximální možné míře využívat dotace.

Investice orientované na potřeby obyvatel

Při rozhodování o tom, co je nutné ve městě řešit, kam investovat, je nutné ptát se zejména vás - občanů města. Řada problémů, které se objevují v jednotlivých částech Tachova nejsou z radnice dobře patrné, proto by měly jednotlivé části města být těmi, které sami mohou navrhovat, co je nutné řešit.

Chceme investovat i do malých projektů, které budou mít velký dopad na kvalitu života ve městě. Naši občané a spolky musejí mít možnost jednoduše navrhnout, co potřebují k tomu, aby mohli žít a fungovat bez problémů.

Provozní rozpočet města musí zůstat v kladných číslech

Proto je potřeba intenzivně hledat nové způsoby financování jako jsou dotace, aby bylo možné nadále udržet důležité investice. Mimo toho je nutné efektivně využívat, spravovat a udržovat městský majetek, který může být dalším významným zdrojem příjmů.

O velkých investicích musí město svoje občany předem informovat, abyste měli sami možnost se k nim vyjádřit.

Investice do úsporných opatření

Musíme počítat s tím, že situace s energiemi se nezlepší. S ohledem na celkové náklady na jejich spotřebu městem je nutné hledat alternativní způsoby jak s energiemi šetřit a jak je vyrábět. Právě výroba energií může být novým významným příjmem do městského rozpočtu. Město má velké množství ploch, které se dají osadit solárními panely a jejich výstavbu lze financovat z dotací. Musíme se proto okamžitě zaměřit na přírpavu projektů a jejich následnou bezodkladnou realizaci.

Ing. Lukáš KOSINA
Zastupitel města Tachov (*26. 6. 1986)
Projektový koordinátor
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.