Vyrovnaný rozpočet

Kvalitně sestavený rozpočet je nástrojem ekonomické stability a dostatečný podklad pro odpovědné rozhodování

Rozpočet musí být reálný a pravdivý, dlouhodobě vyrovnaný. Detailní příprava podkladů rozpočtu přináší urychlení procesu schvalování, přesnější hodnoty rozpočtu a časovou úsporu. Důležité je také provádění průběžných analýz a meziročních srovnání, abychom měli hospodaření města co nejlépe podchycené.

Zásadním pro sestavení rozpočtu je, aby byly provozní příjmy vždy vyšší nebo shodné jako provozní výdaje. Zároveň ale chceme zachovat finanční rezervy a úroveň investic, které jsou důležité pro rozvoj našeho města.

Samozřejmostí je rozklikávací rozpočet, který slouží ke kontrole občanů nad výdaji města. Kdokoliv pak má možnost zkontrolovat, jak se v Tachově s věřejnými prostředky hospodaří. Optimální správa města musí být přívětivá k občanům a musí využívat veškeré komunikační kanály tak, aby se občané mohli co nejvíce podílet na správě města.

Díky participativnímu rozpočtu, budou mít možnost i běžní občané rozhodovat každoročně o tom, jaké projekty se budou realizovat jako první. Mimo to bude mít každý možnost podávat vlastní návrhy projektů a získat na ně finance ze společného rozpočtu.

Mgr. Petr VRÁNA
Ředitel Sportovních zařízení města Tachova (*5.7.1970)
Zastupitel, předseda kontrolního výboru, člen komise pro mládež a volnočasové aktivity
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.