Doprava

Výstavba obchvatu města, rekonstrukce komunikací a vybudování chodníků do přilehlých osad

Naším cílem je v co nejkratší možné době zahájit výstavbu obchvatu města, zajistit dostatek parkovacích míst pro místní a vybudovat kvalitní komunikace do okrajových částí města.

Dopravní situace v Tachově se v posledních letech neustále zhoršuje. Postupně jsme si museli zvyknout na ucpané hlavní tahy během špičky, přeplněná parkoviště na sídlištích nebo notorické „botičkování" v centru. Dlouhodobým problémem je i špatný stav silnic a nedostatek kvalitních chodníků a přechodů, které by přispěly k větší bezpečnosti chodců.

Výstavba městského obchvatu je nutná

Město musí pečlivě dohlížet na přípravu výstavby obchvatu města, aby se zbytečně neprotahovala přípravná fáze ani realizace. Výsledkem bude snížení počtu osobních a nákladních aut projíždějících městem. Díky tomu dojde k okamžitému zlepšení dopravní situace ve městě a zvýšení bezpečnosti na přechodech. Lidé žijící v blízkosti hlavních tahů ocení navíc i snížení hluku a znečištění plynoucí z automobilové dopravy.

Zavedeme systém rezidenčního parkování pro místní

Spustíme systém rezidenčního parkování, který Tachovanům zajistí zdarma parkovací místo v místě jejich trvalého bydliště i krátkodobé parkování v centru města. Zároveň bude vstřícný i vůči lidem, kteří v Tachově trvalý pobyt nemají nebo město pouze navštěvují.

Vybudujeme pozemní komunikace do osad a okrajových částí města

Pozornost věnujeme i okrajovým částem města a našim osadám. Do Vilémova a Biletína z Tachova nevede ani rozumná silnice, do Světců a Malého Rapotina chybí chodníky, což místním každý den přidělává starosti.

Chceme kontrolu rychlosti místo botiček

Nejen na základě vašich podnětů si všímáme neukázněného chování řidičů, kteří svojí nepřiměřenou rychlostí ohrožují ostatní obyvatele. Pověříme městskou policii, aby se místo udělování botiček v centru města (kde zpravidla stačí ústní domluva), zaměřila na kontrolu rychlosti ve městě. Podpoříme i instalaci automatického kamerového systému pro kontrolu rychlosti.

Ing. Vít ROŽMBERSKÝ, M.A.
Radní města Tachov (*27. 7. 1990)
Podnikatel, Tachovské SPV s.r.o.
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.