Sociální služby

Rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb, zřízení denního stacionáře nebo třeba senior taxi

V Tachově nás sice netrápí nezaměstnanost, vysoká chudoba a nemáme sociálně vyloučené lokality. Přesto je potřeba pečovat o nejslabší členy naší společnosti.

Zřídíme denní stacionář a další sociální služby

V Tachově chybí potřebná síť sociálních služeb. Nejvíce postrádáme služby pro duševně nemocné, stacionář a odlehčovací službu pro lidi se zdravotním postižením i seniory. Vybudovat sociální služby chceme v součinnosti s neziskovými organizacemi i soukromými podniky.

Podpoříme poskytovatele sociálních služeb

Poskytovatele sociálních služeb budeme podporovat v jejich rozvoji. Dosud není samozřejmostí úzká spolupráce sociálních služeb a dalších pomáhajících subjektů s městem, to chceme napravit a vytvořit přátelské prostředí pro efektivní řešení problémů našich obyvatel. Rozvoj sítě sociálních služeb budebe konzultovat s vámi třeba formou veřejné diskuze.

Zprovozníme senior taxi

Nedostupnou síť zdravotních služeb jen město nemůže úplně vyřešit. Neexistující nemocnici Tachov nepostaví. Můžeme ale zřídit senior taxi a pomoci lidem, kteří to potřebují. Právě senioři a lidé s podlomeným zdravím potřebují zdravotní péči nejvíce, zároveň je jim ale nejhůř dostupná. V kombinaci s převozními sanitkami vytvoříme velmi efektivní a funkční systém dopravy k lékaři. Který funguje například v nedalekých Mariánských Lázních.

Vybudujeme nová místa pro trávení volného času

Oprávněně si stěžujete, že není s dětmi kam zajít. V Tachově chybí pěkná hřitě, přírodní parky s naučnými atrakcemi, vodními prvky, nebo třeba workoutová hřiště. Vytvoření veřejných míst pro aktivní život všech věkových skupin je cesta, jak zlepšit lidem život. Proto podpoříme projekty zaměřené na volnočasové aktivity jako je třeba multifunkční přírodní hřiště pro rodiny s dětmi, seniory i sportovce.

Mgr. Vendula MACHOVÁ
2. Místostarostka města Tachov (*26.1.1987)
Členka SmeTu
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.