PhDr. Jana HUTNÍKOVÁ

Chci přispět k tomu, aby svou aktivitu mohl uplatnit každý, komu na Tachově záleží. A také, aby ti aktivní spolupracovali

V životě se snažím naplnit heslo: Neptej se, co může udělat tvé město pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro své město.

Profesně

Od r. 1986 jsem zaměstnána v muzeu v Tachově, od r. 1998 jako ředitelka. Od r. 2006 jsem členkou exekutivy (předsednictva) Asociace muzeí a galerií, kde jsem byla v roce 2021 podruhé zvolena 1. místopředsedkyní. Vytvořila jsem řadu scénářů řady výstav a expozic v muzeu, scénáře expozice historie města na zámku v Tachově. Jsem autorkou řady odborných článků z historie a muzejnictví, několika vzdělávacích programů pro Univerzitu třetího věku i muzeum, pracovních listů a her.

Ve městě

 • 1994 -2010 - členka kulturní komise rady města Tachova
 • 2011 – dosud členka komise rady města Tachova pro mládež a volnočasové aktivity
 • 2019 – členka Komise rozvoje rady města Tachova
 • 2008 – dosud postupně řada funkcí v Místní akční skupině Zlatá cesta
 • Členka pracovních skupin pro tvorbu strategie MAS Zlatá cesta a Programu rozvoje města Tachova III na léta 2021 – 2030.
 • Od r. 1991 píšu městskou kroniku
 • Členka spolku KAT

Vzdělání

 • ZŠ Hornická Tachov (1969-1977)
 • Gymnázium Tachov (1977 – 1981)
 • Filozofická fakulta UK Praha(1981 – 1986), rigorózní zkouška s právem užívat titul PhDr (1987)
 • Postgraduální studium muzeologie na FF Masarykovy univerzity v Brně(1990 – 1994)
 • Dějiny umění FF UK Praha (2000-2002)
 • Arts management – ZČU Plzeň (2012-2015)

Soukromí

Narodila jsem se 27. 11. 1962 a od roku 1966 žiji v Tachově. Jsem vdaná, mám dva syny, vnučku a vnuka. Být matkou a babičkou mne naplňuje. Má práce je mým koníčkem, baví mne také kultura ve všech jejích podobách – divadlo, hudba všech žánrů, film, muzea a galerie. Ráda cestuji jak po České republice, tak v zahraničí. Mám ráda společnost, posezení s přáteli či rodinou. Ráda se směju a tančím. Sportovec příliš nejsem, ale chodím pěšky, poznala a oblíbila jsem si vodáctví a lyžování.

MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.