Mgr. Petr VRÁNA

Nejsem zvyklý na velké proklamace, spíše se snažím řešit problémy tak, jak přicházejí

Neslibuji, že za jedno volební období vyřeším všechny problémy, které nás společně trápí. Ale rozhodně jim věnuji veškeré své úsilí.

Komunální politika mě začala zajímat v okamžiku, kdy jsem pochopil, že nejsnadnější je sedět někde u piva a kritizovat, jak je všechno špatně. Ale brzy jsem dospěl k tomu, že pokud se sám nezapojím a nebudu dělat vše proto, aby se naše město někam posunulo, tak k žádné změně nedojde.

Proto volím Tachov, město, kde jsem vyrůstal od narození a kde chci i nadále žít, a není mi lhostejné, jak se bude dál rozvíjet.

Vystudoval jsem ZČU Plzeň, nejprve obor TV-Z a následně angličtinu. Po ukončení VŠ jsem 8 let učil na gymnáziu. V roce 2002 jsem začal řídit tachovská sportoviště.

Od roku 1996 také působím jako lektor, překladatel a tlumočník anglického jazyka. V roce 2010 jsem poprvé kandidoval do tachovského zastupitelstva a v pozici zastupitele od roku 2010 do současnosti působím. V únoru jsem 2017 byl zvolen prvním místostarostou.

Ve volném čase se věnuji své dceři, muzice a sportu, zejména hokeji.

MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.