Sport a volný čas

Výkladní skříní Tachova je sportovní areál, který umožňuje kvalitní a zdravé vyžití ve volném čase

Naším zájmem není jen údržba stávajících sportovišť, ale také další rozvoj a doplnění o aktivity, které budou volně přístupné pro veřejnost. Mimo jiné chceme přeměnit prostor bývalého koupaliště na volnočasový areál, kde se budou potkávat všechny generace. Rádi bychom obnovili hřiště v prostoru Knížecí aleje a dali mu moderní podobu, která umožňuje využití pro všechny příchozí.

Potenciál sportovního areálu v současné době brzdí absence kvalitního ubytování. Jednáme se soukromým investorem, který přebuduje stávající hotel/ubytovnu na moderní hotelové zařízení s kompletním zázemím.

Jednou z nových povinností obcí, která je stanovena zákonem, je vytvoření plánu rozvoje sportu v obci. Tento plán zatím Tachov zpracovaný nemá, ale vzhledem k tomu, že jeho existence bude podmiňovat možnost získávání dotací na rozvoj nebo údržbu areálu, je nutné tento plán vytvořit.

Náš areál podporuje veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.

Velkou měrou jde i o „školní sport", kdy jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních sportovních klubech s pravidelnými soutěžemi v rámci struktury základních a středních škol. Cílem je zvládnutí pohybových činností (dovedností), všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.

Mgr. Petr VRÁNA
Ředitel Sportovních zařízení města Tachova (*5.7.1970)
Zastupitel, předseda kontrolního výboru, člen komise pro mládež a volnočasové aktivity
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.