Turistický ruch

Tachov se nachází v krásné a turisticky atraktivní krajině s velkým potenciálem, ze kterého by měli mít prospěch zejména naši občané

CHKO Český les vděčí své jedinečné tváři mnoha rokům, kdy byla tato krajina odříznutá od světa Železnou oponou. Ale není to jen CHKO Český les, který má velký turistický potenciál a může lákat k trávení dovolené nejen lidi od nás, ale také ze zahraničí. Příjemná venkovská krajina s čistým vzduchem je stále časteji vyhledávána jako alternativa k hlučným a přelidněným městům.

I samotné město Tachov má případným turistům co nabídnout. Ať už se jedná o historické jádro, architektonický klenot jízdárnu nebo třeba rozsáhlý areál městských sportovišť.

Je tu však také mnoho problémů, které je potřeba vyřešit. Pomineme-li méně rozvinutý kulturní a spolkový život, včetně absence kvalitního kina nebo zázemí pro koncerty, je největším kamenem úrazu bezesporu ubytování.

Tachov trpí nedostatečnou kapacitou ubytovacích míst a je nutné s tím něco udělat. Město by určitě nemělo být v roli investora, který postaví hotel, ale určitě by mělo být v roli partnera pro takového investora. Navíc je potřeba, aby se takového investora snažilo aktivně nalézt.

Není to ovšem jenom o jednom hotelu ve městě. Je třeba říci, že stejně důležitá je také nabídka ubytování u místních v menších penzionech nebo apartmánech v chalupách. Chybí nám i prostor, kde by si turisté mohli legálně postavit stany a přespat pod otevřenou oblohou. Všechny tyto projekty lze řešit v součinnosti s nabídkou vhodných dotačních programů, které pomohou s podnikáním i běžným občanům, kteří si nemohou dovolit velké počáteční investice.

Ve spolupráci je síla a pokud se spojíme s dalšími účastníky turistického ruchu v širším regionu prosadíme se snáze. Důležité je, aby následný prospěch z rozvoje turismu měli zejména naši občané.

Matouš HORÁČEK
OSVČ, marketingový specialista (*20. 1. 1985)
Člen kontrolního výboru
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.