Mgr. Iva ZEZULOVÁ

Tachov je nádherné město a já bych chtěla k jeho rozvoji přispět svými bohatými zkušenostmi z komunální politiky

Narodila jsem se 23. 11. 1966 v Sušici, ale celé dětství jsem s rodiči a bratrem strávila v Plzni. Tam jsem také navštěvovala gymnázium a po jeho absolvování jsem odešla studovat na FF UK Praha obor psychologie.

Studia jsem zdárně zakončila a s manželem jsme se odstěhovali do Klatov, kde jsem pracovala nejprve v pedagogicko- psychologické poradně a následně na Okresním úřadě na referátu sociálních věcí. Pod Okresním úřadem Klatovy jsem vybudovala a zprovoznila Centrum sociální prevence, které se věnovalo rizikovým dětem a mládeži.

Dalším úspěšným projektem bylo založení a zprovoznění Terapeutické komunity Medvědí Kámen, která se věnovala léčbě drogově závislých. V Klatovech jsem se prvně potkala s komunální politikou, kdy jsme s naší nezávislou kandidátkou poměrně významně zasáhli do složení zastupitelstva města.

Do Tachova jsem se s dětmi přistěhovala v roce 2003 a od té doby zde žiji. V současné době pracuji jako klinický psycholog ve své privátní ambulanci. Ve svém profesním životě jsem se pohybovala na poli zdravotnických a sociálních služeb a ráda bych v tomto i nadále pokračovala.

Celým dosavadním životem mě provází sport, dříve aktivně volejbal, nyní pěší a vodní turistika. Mým velkým koníčkem je cestování, nejlépe s batohem po vlastní ose.

MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.