Pavel SKLENÁŘ

Vždy jsem se zajímal o veřejné dění, a proto jsem se velkou část svého života angažoval v komunální politice našeho města

Narodil jsem se 10. 7. 1967 a prakticky celý svůj život žiji ve městě Tachov. Od roku 1995 do roku 2011 jsem byl předsedou Osadního výboru městské části Oldřichov. Během těchto let se mi podařilo zlepšit kulturní a společenský život v obci a komunikaci mezi osadou a městem a díky tomu zrealizovat několik významných projektů, jako např. úplná rekonstrukce kaple sv. Jana a Pavla, vybudování pozemní komunikace, kanalizace v obci apod. Zároveň jsem od roku 2006 do současnosti zastupitel města Tachova za Občanskou demokratickou stranu.

Od roku 2008 zastávám funkci předsedy Komise pro mládež a volnočasové aktivity,a jsem též členem Komise prevence kriminality při MěÚ Tachov. Od roku 2014 jsem členem Kontrolního výboru zastupitelstva města Tachova a předsedou MS ODS Tachov. Jsem členem Výboru pro podporu cestovního ruchu,sportu a mládeže Plzeňského kraje.

Ve volném čase si rád zasportuji, rád se projedu okolím Tachova na kole, aktivně se věnuji golfu a turistice .Velice rád a pravidelně navštěvuji divadelní a hudební vystoupení jak u nás ve městě tak v Plzni.

Jedním z mých hlavních politických cílů je spolupracovat s mladými lidmi v Tachově, využit jejich potenciál a nabídnout jim možnost podílet se na rozhodování o městě, ve kterém žijí. Podílením se na kulturní a společenském životě si lidé vybudují vztah ke svému městu a právě podpora občanské angažovanosti těchto lidí je tím největším přínosem pro veřejnost.

V nadcházejícím volebním období bych velice rád prosadil kompletní rekonstrukci Kulturního domu Mže,zlepšení možností parkování v lokalitách města, pravidelnou údržbu a opravy komunikací .Předpokladem k dobrému fungování města je vyrovnaný rozpočet a zdravé financování, fungující zdravotnictví a školství a péče a starost o přírodu a krajinu, ve které žijeme. Těmto bodům se chci jako zastupitel města věnovat.

MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.