Petice za bezpečnost, ulice Zárečná, Stadtrodská, Bělojarská

Na posledním zasedání zastupitelstva (1. 11. 2021) bylo jako jeden z bodů zařazeno projednání petice občanů města za bezpečnost ulic města Zárečná, Stadtrodská, Bělojarská. Petici podepsalo 384 občanů.

Zastupitelstvo města se jednomyslně shodlo, že je potřeba situaci řešit a také pověřilo starostu města, aby momentální stav a případné kroky, které by vedly ke zvýšení bezpečnosti občanů města konzultoval s Policií ČR.

Naším společným cílem bude prosadit snížení rychlosti automobilů na komunikacích sousedících s areály škol a školek ideálně na 30 km/h. Tyto úseky bychom také rádi ohraničili zpomalovacími retardéry. Každý takový projekt musí mít ovšem i kladné stanovisko ze strany Policie ČR, která na druhou stranu řeší plynulost dopravy ve městě. Věříme, že nakonec dospějeme ke vzájemné dohodě.

Zpomalovací prvky v ulicích měst, kde dochází ke zvýšenému pohybu obyvatel jsou dnes prakticky ve všech městech napříč republikou. Tachov by proto neměl být výjimkou.

MDDr. Zdeněk BRACHTEL
Zastupitel města Tachov (*2.9.1987)
Zubní lékař
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.