Bytová výstavba v Tachově: Seminář

Každý člen našeho týmu má za sebou jinou historii a může nabídnout různé zkušenosti. Co nás ovšem spojuje je snaha co nejvíce porozumět problémům našeho města a potřebám jeho obyvatel. Jen tak budeme schopni přicházet s řešeními, která budou realistická a povedou ke zvýšení kvality života v Tachově. Během večerních seminářů a školení si postupně prohlubujeme naše znalosti o tématech, která jsou zásadní pro budoucnost Tachova.

Jedním z nejdůležitějších témat je rozvoj bytové výstavby. Ke společné diskusi přijal naše pozvání pan Pavel Bluma, který je zástupcem vedoucího Odboru rozvoje a investic a zodpovídá za investiční výstavbu ve městě. Dostali jsme tak možnost seznámit se blíže se všemi detaily, které měly vliv na výstavbu bytové infrastruktury v minulých letech. Zároveň jsme chtěli lépe porozumět překážkám, které dnes brání rychlejší realizaci projektů výstavby.

Výstavba bytů a domů v Tachově

Postupné budování bytové infrastruktury volně navazuje na Program rozvoje města Tachova 2021 - 2030. V současnosti je v rané fázi přípravy počítáno se dvěma většími projekty výstavby v Tachově. Územní studie je již připravena pro projekt U Mohyly, který by měl po svém dokončení poskytnout vybavenost pro zhruba 50 parcel o velikosti 600 - 900 m². Dalším záměrem města je vybudovat novou obytnou zónu v Oldřichově s infrastrukturou pro zhruba 30 stavebních parcel.

Nejen nad těmito projekty se ovšem vznáší řada nejasností o způsobu provedení, termínech a financování. S jejich realizací tak za současného stavu určitě nemůžeme počítat dříve než za 3 roky.

Problém v komunikaci

Jednoznačným problémem je v našem vnímání nedostatečná a nekvalitní komunikace města s občany, firmami, ale i mezi jednotlivými orgány města navzájem. Ne náhodou se tak nacházíme v situaci, ve které se jednotliví účastníci veřejného prostoru vůbec neorientují v aktuálních tématech a ztrácí tak o dění ve městě další zájem.

Neinformovaní a nezaujatí občané mohou jen ztěží "kontrolovat" počínání města, a tím ovlivňovat i jeho směřování. Vedení města, které si uvědomuje nezájem občanů, ztrácí motivaci a tah na branku při řešení jednotlivých úkolů (volby jsou až za dlouho a na jednání zastupitelstva přece nikdo nechodí) a řeší většinu záležitostí až když se stanou problémem.

Kde vzít peníze

Samozřejmě se bude muset budoucí zastupitelstvo vypořádat i s čistě objektivními bariérami rozvoje jako je např. menší množství dostupných finančních prostředků, které plyne z nižších příjmů rozpočtu. Za stav městských financí ale může zčásti i vědomé odsouvání "politicky nepopulárních témat" na později (zvýšení nájemného v městských bytech, výrazně ztrátové odpadové hospodářství atd.). To má bohužel za následek prohloubení daných problémů a většinou i nepříznivý dopad na rozpočet města.

Díky znalosti palčivých problémů města máme jasno o prioritách, které by mělo budoucí zastupitelstvo prosazovat, aby se Tachov rozvíjel v otázkách bydlení, školství, zdravotnictví, dopravní infrastruktury a dalších. Zároveň si uvědomujeme, že podpora rozvoje v jedné oblasti nemůže být na úkor oblasti jiné (např. výstavba bydlení nedává smysl bez dostatečné infrastruktury a občanské vybavenosti). Naopak, naším cílem je rozvoj města řešit koncepčně a za podpory odborné i laické veřejnosti.

Poznatky z tohoto i ostatních seminářů budou zohledněny při formování našeho volebního programu na nadcházející období, který bude již brzy zveřejněn na našem webu.

Budeme také velmi rádi, pokud nám Vaši představu o Tachově řeknete třeba na Čarodějnicích 30. dubna na Vysoké.

Ing. Vít ROŽMBERSKÝ, M.A.
Radní města Tachov (*27. 7. 1990)
Podnikatel, Tachovské SPV s.r.o.
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.