Zhodnocení práce na radnici v roce 2023

V roce 2022 se nám povedlo vyhrát tachovské komunální volby a úspěšně jsme sestavili silnou většinovou koalici se sdružením Za lepší Tachov. Po prvním roce na radnici je na místě ohlédnutí a vyhodnocení toho co se povedlo.
Autor: Matouš Horáček

Posílení činnosti městské policie, rozšíření kapacity školek, pobídkový program pro zdravotníky nebo třeba zlepšení komunikace městského úřadu s obyvateli města, to jsou jen některé cíle, které jsme si vytyčili po komunálních volbách v roce 2022. Nyní se sami můžete podívat na to, jak se nám naše plány daří.

Kompletní zhodnocení roku naleznete na webu města ZDE.

Děkujeme všem zastupitelům, kteří pracují na tom, aby v našem městě bylo lépe. Děkujeme i opozičním zastupitelům, kteří nám svojí konstruktivní kritikou dávají zpětnou vazbu.

Bezpečnost

Nejvíce viditelnou a také velice kladně přijatou změnou v Tachově bylo doplnění Městské policie o asistenty prevence kriminality, kteří obcházejí problémové lokality ve městě a pomáhají předcházet konfliktům a problémům přímo v místech potenciálního vzniku. Častěji ale také potkáte městské strážníky. Městská policie navýšila počty hlídek a pro lepší plnění každodenních úkolů získala nový automobil a také elektrokola.

Zdravotnictví

Největším problémem, se kterým se město stále potýká, je nedostatek lékařů. V důsledku toho došlo také k ohrožení provozu dětské pohotovosti. Město proto posílilo pobídkový program pro budoucí pediatry a další potřebné lékaře. Vedení města spolu s vedením tachovské polikliniky začalo pracovat na propagaci tohoto pobídkového programu v médiích a prostřednictvím dalších kanálů tak, aby se informace dostala k co nejširšímu okruhu lékařů.

Sociální služby a podpora obyvatel

Vedení města se zavázalo, že v souvislosti s celkovými ekonomickými problémy řady obyvatel nebude pro rok 2023 navyšovat nájmy ani poplatky a to také dodrželo. Mimo toho se ale povedlo zavést úplně nové služby jako je Senior Expres, Tachovský záchranný kruh a další podpora lidem v nouzi. Senior Expres je určitě ze všech realizovaných projektů nejviditelnější a získal si velkou oblibu u celé řady obyvatel města, kterým pomáhá dojet si na nákup nebo pro léky, což by pro ně jinak bylo značně problematické. Tachovský záchranný kruh je pak celá množina služeb pro obyvatele, kteří se dostali do komplikované životní situace. Pomůže jim např. s oddlužením, poskytne potraviny nebo zaplatí dětem obědy ve škole.

Vzdělávání a péče o děti

Řadu rodičů v Tachově trápí nedostatečné kapacity mateřských škol a dětských skupin. Ačkoliv je postavení a zajištění provozu nové školky běh na několik let, povedly se uskutečnit kroky, které v brzké době citelně přispějí k řešení problému. V roce 2023 byla zahájena výstavba nového pavilónu pro 50 dětí v mateřské škole v Pošumavské ulici a vznikla také nová dětská skupina v Oldřichově. Že na vzdělání obyvatelům záleží odrážel také fakt, že se stalo hlavním tématem Tachovského Business Fóra.

Komunikace

Informování obyvatel o tom, co se v Tachově děje, bylo pro nové vedení města jasnou prioritou, proto bylo také jedním z úplně prvních realizovaných projektů nasazení mobilního rozhlasu – aplikace Munipolis do ostrého provozu. Město začalo také více využívat sociální sítě Facebook, Instagram nebo YouTube, aby bylo se svými zprávami tam, kde jsou také jeho obyvatelé. Postupně se také upravuje web města a zpřístupňují se důležité informace. Program zasedání zastupitelstva a související podklady jsou nově zveřejňovány týden předem na webu města. Díky tomu tak má kdokoliv možnost zapojit se do věcné diskuze se zastupiteli města. Občané, kteří se nemohou zúčastnit osobně mají možnost kdykoliv si pustit audio záznam ze zasedání.

I díky vydávání oficiálních tiskových zpráv se podařilo navázat aktivní spolupráci s médii, včetně těch celostátních. Město tak má možnost upozornit na místní problémy a snáze získat partnery pro jejich řešení.

Novinkou byly v roce 2023 i dvě veřejné prezentace plánovaných projektů. Soukromý investor představil svůj záměr revitalizace bývalého areálu Delty. Radní města pak diskutovali s občany o podobě nového náměstí. Podněty veřejnosti jsou brány vážně a budou zapracovány do finální podoby projektu.

Doprava

Každý, kdo po Tachově jezdí autem v dopravní špičce, ví, že dopravní kapacita je na své hraně. Připravit nový koncept dopravního řešení ve městě je časově velice náročné a větší změny se teprve plánují. Drobných posunů ve zlepšení dopravy ve městě je ale celá řada. Jednou z věcí, která by měla výrazně přispět ke zlepšení stavu vozovek ve městě, bylo zakoupení přístroje infraset pro opravu asfaltových povrchů. Díky této technologii je možné opravovat defekty na vozovkách celý rok a navíc bez jakýchkoliv nespojitostí.

Hospodaření s městským majetkem

Na město stejně jako na jeho obyvatele dopadly následky energetické krize. Ačkoliv je hospodaření s energiemi strategickou záležitostí, neměl Tachov zpracovanou energetickou koncepci města. Nové vedení se proto tomuto úkolu začalo s počátkem roku 2023 věnovat. Vznikající koncepce počítá s využitím komunitní energetiky, obnovitelných zdrojů, ale např. také s automatizovaným řízením vytápění budov. Podstatnou změnou jsou také nové zásady pro nakládání s městským majetkem, nebo dojednání výhodnějších podmínek pro vyšší úročení vkladů a úspor města na bankovních účtech. Mezi nejvíce viditelné splněné úkoly ale určitě patří dokončení rekonstrukce kulturního areálu Mže a Jízdárny ve Světcích.

Navzdory původně schválenému schodku rozpočtu, skončilo hospodaření města za rok 2023 přebytkem, který bude využit na investice v dalších letech.

Zkvalitnění veřejného prostoru

Díky aplikaci Munipolis se může každý obyvatel zapojit do zlepšení svého okolí. Stačí v aplikaci Munipolis zaslat podnět a ten už doputuje kam je potřeba. Častými tématy mezi obyvateli města jsou zejména odpadkové kontejnery, černé skládky a chátrající vraky aut. Díky tomu např. vznikl projekt polopodzemních kontejnerových stání, jehož první realizace již je na sídlišti Východ a postupně budou přibývat další. Město se také zapojilo do Dne Země a uspořádalo úklid města pro širokou veřejnost.

Komunitní a kulturní život

Již pro rok 2023 se povedlo v rozpočtu města alokovat o 1 milión korun více na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit, celkem tedy 3 milióny korun. Město se zaměřilo také na přípravu nových pravidel pro čerpání dotací, které zprůhlední celý proces rozdělování peněz. Vedení Tachova se zaměřilo také na vznik nových akcí, které zlepší nebo zpříjemní sousedský život v našem městě. Díky tomu vznikl např. Sousedský Food festival, který se těšil návštěvnosti přes 2000 návštěvníků. Velkou událostí v rámci našeho regionu je také pořádání Tachovského Business Fóra, které pomáhá navázat spolupráci města s velkými zaměstnavateli a podnikateli na území města a jeho blízkého okolí.

Kompletní zhodnocení roku včetně všech splněných úkolů naleznete na webu města ZDE.

Matouš HORÁČEK
Radní města Tachov (*20. 1. 1985)
OSVČ, marketingový specialista
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.