Adventní slovo starosty

Dne 7. 11. jsem byl ustavujícím zastupitelstvem zvolen starostou města. Přistupuji k tomuto rozhodnutí s velikou pokorou a velmi si vážím důvěry a podpory jak od občanů města, tak od kolegyň a kolegů zastupitelů. Za tuto podporu všem vřele děkuji. Vše je ovšem dílem týmové spolupráce, bez ní bychom takového výsledku nedosáhli.

Chci také poděkovat všem, kteří se zúčastnili komunálních voleb a dali svůj hlas některému sdružení či jednotlivým kandidátům. Jsem rád, že o dění v našem městě máte zvyšující se zájem. Ostatně bez toho by jakákoli naše práce postrádala smysl. Bez ohledu na to, za které sdružení jsme v komunálních volbách kandidovali, máme společné cíle - otevřenou radnici a co nejlepší komunikaci s občany. Chceme z Tachova vybudovat město, kde se žije co nejlépe.

Právě proto v nově zvolené radě města má každý radní svou gesci a jasně danou náplň činností, kterými se bude zabývat. V nové radě kromě starosty a místostarosty s místostarostkou zasednou radní pro kulturu, cestovní ruch a přeshraniční spolupráci, radní pro rozvoj a investice, radní pro spolkový život, sport, volný čas a osady a radní pro komunikaci, participaci a styk s veřejností. Věřím, že toto rozdělení kompetencí a týmová spolupráce povedou k lepší a systémové práci a k rychlejšímu řešení problémů v jednotlivých oblastech.

Zásadní úkol, který nyní stojí před zastupiteli, je sestavení, projednání a následně schválení rozpočtu pro rok 2023. Je nutné ho sestavit s ohledem na dokončení rozestavěných projektů, získání dotací, zavádění úsporných technologií a opatření všude tam, kde to bude technicky možné. Velký tlak na rozpočet tvoří ceny energií, které představují násobky nákladů z předchozích let. Zároveň nechceme zastavit investice do nových projektů, neboť město bez investic je městem, které se nerozvíjí.

Věřím, že jednání zastupitelstva budou probíhat v konstruktivní a tvořivé atmosféře. Protože chceme zlepšovat politickou kulturu ve městě, zástupci koalice sdružení Volím Tachov a Za lepší Tachov podepsali koaliční smlouvu, která stvrdila formálně dohodu o fungování města a jeho orgánů. Spolupracovat budeme samozřejmě se všemi subjekty, tedy i těmi mimo koalici, protože nám všem jde o společnou věc – o náš Tachov, město, které máme rádi a chceme, aby bylo dobrým místem k žití pro všechny.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat za důvěru a podporu jménem nově zvoleného vedení města a popřát vám klidné prožití nadcházejících svátků.

Napsáno pro Tachovské lity, prosinec 2022

Mgr. Petr VRÁNA
Starosta města Tachov (*5.7.1970)
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.