Zdražení svozu odpadu a údržby a úklidu města

Jedním z bodů, které zazněly ve zprávě o činnosti rady v uplynulém období na zasedání zastupitelstva města 2.5.2022 bylo ukončení výběrových řízení a následné podepsání smluv s vítězi nadlimitních veřejných zakázek.

Konkrétně se jedná o zakázku na „Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu v Tachově a osadách v jeho územním obvodu" a „Celoroční údržbu a úklid veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu". Tyto nadlimitní veřejné zakázky město obvykle zadává v pětiletých cyklech, jedná se tedy o smlouvy, které platí na roky 2022 – 2026.

Důvodem, proč tyto dvě věci zmiňujeme je výrazné navýšení obou služeb oproti minulému pětiletému cyklu.

Konkrétně zakázka „Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu v Tachově a osadách v jeho územním obvodu" byla vysoutěžena za 96 569 742,50 Kč (oproti minulému období 49 322 800,- Kč) a „Celoroční údržba a úklid veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu" za 98 339 463,26 Kč (oproti 53 280 368 Kč v minulém cyklu). Bohužel se jedná o navýšení, které přesahuje 92 milionů korun za služby ve stejném rozsahu. Dlužno dodat, že do obou veřejných zakázek se přihlásil pouze jeden zájemce.

Jisté je, že naše město tyto služby potřebuje. Extrémní zdražení se určitě promítne do městského rozpočtu, kde nám ubydou prostředky, které by bylo možné použít na investice. Samozřejmě bude nutné opět otevřít debatu o navýšení poplatku občanů města za svoz odpadu (ne, opravdu nemůžou být popelnice zadarmo). Také musíme tlačit úředníky k tomu, aby důsledně hlídali a upomínali občany, kteří poplatek za popelnici nezaplatili.

Způsob, jakým bychom tento problém řešili my, hnutí Volím Tachov, zveřejníme již brzy v našem programu.

MDDr. Zdeněk BRACHTEL
Zastupitel města Tachov (*2.9.1987)
Zubní lékař
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.