Další ubytovna v Tachově?

V posledních dnech se ve městě i na sociálních sítích vede debata na téma ubytovna v Oldřichově. Pojďme se společně podívat na to, jak vše začalo a jak také vše může skončit.

Návrh rady města

18. září 2019 rada města (ve složení Patrioti Tachova, ANO 2011 a KSČM) doporučuje zastupitelstvu města schválit, na základě žádosti společnosti IPT DEVELOPMENT s.r.o., záměr odprodeje p.p.č. 406/2 o výměře 7649 m2 v k.ú. Oldřichov u Tachova pro účely výstavby ubytovacího zařízení za cenu zhruba 288 Kč/m2 (celková cena 2 200 000 Kč).

Stopnutí návrhu na zastupitelstvu

30. září 2019 přichází na zasedání zastupitelstva návrh rady města na odprodej pozemku. Po diskuzi se nám spolu s ostatními zastupiteli podařilo tento návrh zvrátit a přimět radu k formulování nového záměru a to na záměr obecný, kde bude pozemek prodán zájemci, který se přihlásí s nejvyšší nabídkou.

Je potřeba říci, že zmiňovaný pozemek je pro město nepotřebný. Není k němu přístup z veřejné komunikace, pouze přes areál bývalého Strojplastu nebo přes pozemek firmy INOTECH.

Schválení nového záměru

4 listopadu 2019 byl zastupitelstvu předložen nový návrh rady města. Pozemek musí být prodán minimálně za 2 200 000 Kč. Rada zastupitele ujistila, že kromě firmy IPT DEVELOPMENT s.r.o., která zde chce stavět zmiňovanou ubytovnu, se do soutěže přihlásí ještě minimálně dva zájemci, kteří zde chtějí stavět skladovací haly. Zastupitelé záměr schválili, jelikož odpovídal požadavkům, které na předchozím zasedání vznesli.

V Oldřichově bydlí naši sousedé

Závěrem je potřeba dodat, že sdružení Volím Tachov nikdy nepodpoří výstavbu ubytovny na pozemku města. Osadu Oldřichov, stejně jako jakoukoliv další osadu, považujeme za součást města, kde mají lidé stejný nárok na poklidný život, jako lidé přímo v centru Tachova.

Nový přísun ubytovaných už naše město není schopné zvládnout. Školky a školy nám praskají ve švech, u lékaře se čekají hodinové fronty a matky s dětmi se bojí projít po náměstí s kočárem. Taková je dnešní situace a výstavba ubytovny by tento problém jedině umocnila.

V případě, že by riziko výstavby ubytovny hrozilo, bude sdružení Volím Tachov rozhodně hlasovat proti prodeji výše uvedeného pozemku.

MDDr. Zdeněk BRACHTEL
Zastupitel města Tachov (*2.9.1987)
Zubní lékař
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.