O ne-rekonstrukci tachovského stadionu

Shrnutí jednání a základní informace o dotaci a projektu na rekonstrukci městského stadionu v Tachově

Historie stadionu

Historie městského stadionu v Tachově začíná v 60. letech minulého století, kdy bylo vystavěno hřiště a tribuna. Prvním a zároveň posledním významějším zásahem do původní stavby byla až rekonstrukce z roku 2005, kdy došlo k částečné rekonstrukci tribuny, bylo zřízeno nové sociální zařízení šaten a přistavěna plynová kotelna.

I po této rekonstrukci je zázemí pro atlety tvořeno pouze jednou maringotkou a jednou plechovou garáží. Největším nedostatkem jsou záchody pro veřejnost, které se již několik let nacházejí v provizorních buňkách, vedle budovy tribuny.

Úspěšná žádost o dotaci

V březnu roku 2019 získal FK Tachov dotaci ve výši 30 mil na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí, kterou vypsalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo zhodnotilo nutnost opravy městského stadionu jako jeden z nejpotřebnějších projektů v rámci ČR a proto byla Tachovu přidělena dotace v nejvyšší možné výši.

Dle usnesení minulého zastupitelstva (strana 12) mělo projekt dofinancovat město Tachov a to do výše 30 % uznatelných nákladů. S tímto postupem jednomyslně souhlasili všichni zastupitelé.

Uskutečnění celé akce bylo závislé na kooperaci vedení města a představenstva FK Tachov, podmínkou dotace byla např. zápůjčka stadionu (který je ve vlastnictví města) po dobu udržitelnosti dotace fotbalovému klubu apod. Cíl byl ale jasný. Město Tachov bude mít opravený stadion a FK Tachov a další uživatelé stadionu konečně normální podmínky pro svoji sportovní činnost.

Průběh jednání po získání dotace

25. 3. 2019: První schůze vedení města, ovšem bez účasti zástupců FK Tachov, kteří nebyli pozváni.

10. 4. 2019: Schůzka vedení města za účasti 3 zástupců FK, diskuze nad projektem, schůzka skončila hádkou prezidenta klubu a starosty.

17. 5. 2019: Ukončení výběrového řízení. Přihlásila se jediná firma SMP CZ a.s.. Fotbalovým klubem byli do pětičlenné komise navrženi tři zástupci městského úřadu (včetně prvního místostarosty) a dva zástupci vedení FK. I přesto, že firma navýšila původní rozpočet o zhruba 7 milionů, byla jednomyslně vybrána všemi členy výběrové komise - tedy včetně prvního místostarosty.

29. 5. 2019: První rozšířená rada města. Byli pozváni všichni zastupitelé. Seznámení a diskuze nad projektem stadionu, který mimo jiné řešil i zázemí pro atlety a veřejnost. Projekt je označován ze strany starosty a prvního místostarosty, který dodavatele vybral, jako megalomanský a nepotřebný pro Tachov. Další pochybností je kompetentnost stavební firmy a dodržení plánovaných termínů celé stavby, které jsou pevně dané ze strany dotace. Proti projektu se staví i zastupitelé, kteří hlasovali pro jeho realizaci.

10. 6. 2019: Druhá rozšířená rada města. Situace je stejná jako při první rozšířené radě. Vedení města stále opakuje důvody, proč projekt nerealizovat a nehledá cestu, jak dotaci využít. Pověřen JUDr. Záliš provedením právního rozboru podmínek dotace a případných rizik pro město.

24. 6. 2019: Zasedání zastupitelstva města Tachov. Probíhá dvouhodinová diskuze, plná vzájemných urážek a osočování mezi vedením FK a vedením města Tachov. Podrobnosti zde (strana 7 - 18). Z důvodu nepřítomnosti dvou členů radní koalice nedošlo ke změně původního usnesení z roku 2018. To tedy platí dále v plném znění. Stadion se rekonstruovat bude, město přispěje 30% uznatelných nákladů.

17. 7. 2019: Valná hromada FK Tachov. Zde zvoleno nové vedení klubu, které odmítá projekt realizovat.
Mezi tím vším dochází k rozprodání většiny hráčů z "A" týmu můžů a není přihlášena soutěž pro příští sezónu. Tu FK Tachov začne ve druhé třídě okresního přeboru v sobotu 24. srpna proti rezervě Baníku Stříbro.

Výsledky jednání

Aféra, která hýbala půl roku celým městem tedy nemá výsledku. Město bude mít dále svůj starý stadion a fotbalisté budou hrát o několik úrovní nižší soutěž. Slibovaných 30 milionů dostane jiné město, které se k této výzvě postaví čelem. Tachov bohužel o tyto peníze přijde.

Postoj Volím Tachov

Naši zastupitelé vždy hlasovali pro rekonstrukci stadionu. Jeho oprava je nevyhnutelná a v tomto případě byla městu přidělena dotace, která pokryla více než 50% všech nákladů.

Bohužel si tím naše město zavírá cestu pro získání dalších peněz z MŠMT v rámci nových dotačních výzev.

MDDr. Zdeněk BRACHTEL
Zastupitel města Tachov (*2.9.1987)
Zubní lékař
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.