Změna územního plánu v Oldřichově

V areálu bývalého Plastimatu v Oldřichově se chystají velké změny. Víte o jaké změny se jedná? A co si o nich myslíte?

Na jednání zastupitelstva, které proběhne 31. srpna 2020 od 18.00 v kině Mže se bude projednávat změna územního plánu v Oldřichově. Jedná se o areál bývalého Plastimatu. Dnes se zde nachází firmy Alfaplastik a Formy Tachov. Investor má v plánu rekonstruovat obě stávající výrobní haly. A nejen to.

Ve druhé etapě je v plánu postavit další dvě výrobní haly a budovy pro komerční využití. Budou to zejména kanceláře, obchod, veřejné služby jako např. lékař či mateřská škola. Ale také byty v nebytovém domě

Celý projekt je pro nás tak trochu v mlze, jelikož ho s námi nikdo z vedení města nijak nekonzultoval. A tak nevíme mnoho zásadních informací. Rádi bychom proto před odsouhlasením změny územního plánu vyvolali veřejnou diskuzi ideálně i se zástupci investora, aby nám svůj plán blíže představil.

Berte proto náš názor s jistou rezervou, protože zatím nemáme kompletní informace.

Výhody realizace

  • Dopravní řešení – dojde k propojení nového areálu z plzeňské ulice (sjezd z hlavní silnice na Malý Rapotín a k Rotarexu), kamiony tedy nebudou projíždět přes Tachov a po Oldřichovské ulici
  • Využití stávajích ploch a modernizace areálu jako celku

Nevýhody realizace

  • Nejasné využití nových hal - nevíme, co se v nich bude vyrábět a zda vůbec budou obsazeny
  • Stovky nových pracovních míst, znamená možnost přílivu dalších zahraničních pracovníků a jejich ubytování v areálu
  • Zhoršení situace na pracovním trhu, kdy bude nadbytek pracovních míst a nedostatek uchazečů, což bude problém i pro zaběhlé tachovské firmy, které dlouhodobě zaměstnávají obyvatele našeho města

Co si o záměru změny územního plánu myslíte vy? Dejte nám vědět nebo rovnou přijďte diskutovat na zasedání zastupitelstva 31. srpna.

MDDr. Zdeněk BRACHTEL
Zastupitel města Tachov (*2.9.1987)
Zubní lékař
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.