Zasedání zastupitelstva 19. prosince 2018

Jednání bylo nadmíru důležité. Jedním z bodů bylo schválení rozpočtu města pro příští rok 2019.

Ihned po zahájení zasedání došlo ke složení slibu posledního ze zastupitelů, Pavla Sklenáře, který se ustavujícího zasedání z pracovních důvodů neúčastnil.

Schválení rozpočtu pro rok 2019

Rozpočtu města byla věnována neveřejná pracovní schůze zastupitelů, která se konala 28. 11. Všichni zastupitelé na schůzi prošli jednotlivé body rozpočtu a výsledkem byl schodkový rozpočet ve výši 79 624 000 Kč.

Schodek plánovaný ještě předchozím vedením města byl navýšen o 1 000 000 Kč na rekonstrukci semaforů na světelné křižovatce. K navýšení došlo také díky nové změně obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Plánovaný schodek zahrnuje předfinancování opravy všech základních škol ve městě a částečně budou prostředky vráceny zpět příští rok díky dotačnímu fondu.

Rozpočet byl schválen.

Pro schválení: Petr Vrána, Pavel Sklenář

Proti schválení: Michaela Dvořáková, Iva Matějčková Zezulová, Zdeněk Brachtel

Zdržel se: Pavel Hrůša

Snížení poplatku za svoz odpadu

Navrhovaná změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to snížení poplatku z 750 Kč na 500 Kč, bohužel byla schválena.

Sdružení Patrioti Tachova nedokázali v koalici prosadit svůj předvolební slib úplného zrušení poplatku a proto vznikl tento nic neřešící kompromis. Kompromis, který je nekonstruktivní a velice krátkozraký. Všichni naši zastupitelé hlasovali proti této změně a to hned z několika důvodů:

  • Plánovaná změna v zacházení s odpadem platná od roku 2024 počítá se zdražením skládkování odpadů zhruba na čtyřnásobek
  • Snížení poplatku o 250 Kč sice ušetří každému poctivému občanovi města zhruba 21 Kč měsíčně, ale sotva přesvědčí majitele ubytoven, aby platili za všechny svoje ubytované, ani neobměkčí zaryté neplatiče poplatků, kteří budou dále městu za svoz odpadu dlužit
  • Po rozpočítání nákladů za svoz odpadu v roce 2017, vychází na každého jednoho občana s trvalým bydlištěm ve městě Tachov suma 811 Kč, z čehož plyne, že každoročně bude muset vedení města najít v rozpočtu minimálně 4 280 293 Kč na pokrytí ztráty, která z této změny plyne
  • Tímto rozhodnutím, byl hozen obrovský klacek pod nohy příštího zastupitelstva, které pokud se bude chtít chovat jako řádný hospodář, bude muset poplatek opět navýšit, a to minimálně na dvojnásobek.

Změna obecně závazné vyhlášky byla schválena.

Proti: Petr Vrána, Pavel Sklenář, Michaela Dvořáková, Iva Matějčková Zezulová, Zdeněk Brachtel, Pavel Hrůša

Petice za zrušení projektu parkoviště

Jedním z bodů jednání bylo řešení petice, kterou dodali občané z okolí Hornické ulice, kteří nesouhlasí s vybudováním nového parkoviště v této ulici. Ačkoliv je ve městě parkování na sídlištích značně problematické, postavili se místní občané proti projektu, který plánoval zřízení parkování poblíž jejich domů.

Starosta tento bod vyřešil bez jakékoliv diskuze oznámením, že projekt se ruší.

Různé, Závěr

Po odhlasování několika usneseních v běžné agendě vedení města, přišel na řadu bod různé. Zde byly naším sdružením navrženy tři podněty k jednání radě města a to:

  • Doplnění kontaktních emailových adres jednotlivých zastupitelů na stránky města, aby měli občané možnost kontaktovat jednotlivé zastupitele
  • Zřízení živého vysílání z jednání zastupitelstva přes internetovou síť
  • Zřízení zdravotní komise rady města tak, jak jsme měli v předvolebním programu.

Média

Budeme apelovat na regionální média, aby dala ve svých reportážích týkajících se vedení města také prostor opozici. Zatím tomu tak není a věřte, že vše není tak černobílé, jak si na první pohled můžete přečíst.

MDDr. Zdeněk BRACHTEL
Zastupitel města Tachov (*2.9.1987)
Zubní lékař
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.