A pokračujeme zostra

Schůzka 23. dubna 2018: sběr podpisů, ladění kandidátky, spuštění facebookové stránky

Slova se ujímá Pavel Sklenář a představuje program rozvoje města Tachova. Projekt je stanoven vždy na šestiročí - v tomto období jde o rozmezí 2014-2020 - a je pro tyto roky závazný. Pavel rozebírá jednotlivé body, porovnává situaci v roce 2014 s letošním rokem (věděli jste, že v roce 2014 nikoho z Tachovanů nenapadlo řešit bezpečnost ve městě? V současnosti je to jedno z hlavních témat!) a na základě toho navrhuje, na co se v rámci rozvoje zaměřit.

Další téma: Kultura. V podání Michala Laška se samotná prezentace stává kulturním zážitkem! :) Realita, klady, nedostatky, možnosti vylepšení. A plesy v ohrožení. Jiné společenské akce v ohrožení. Kino v ohrožení... Společný jmenovatel havarijní stav budovy. A představení projektu nového kina. A finanční rozpočet na tento projekt, včetně neopakovatelné přislíbené úvěrové sazby.

A také nepravdy, které se BOHUŽEL na toto téma i záměrně šíří! Velká škoda. Nenechme se balamutit. Všichni -každý z nás!- máme přístup k reálným informacím. Nenechme si lhát.

Na závěr Petr Vrána osvětluje jasná i temnější zákoutí rozpočtu města Tachova. Realita porcování tachovského medvěda. Myslela jsem si, že toto téma bude suchopárná nuda. Opak je pravdou. Vůbec nejde o záležitosti suchopárné. Informace jsou zajímavé, místy dosti překvapující... a představa Petra běhajícího v létě po sjezdovce na Vysoké, aby zjistil, co tam v létě způsobuje takový odběr elektřiny, protože jaksi nebyl informován o připojení rozhledny včetně nočního osvětlení, mě baví ještě teď :)

Konec. Domluva příští schůzky. Rychlý pohled na facebook a ústa dokořán: COŽE? Tolik?? Tolik fanoušků stránky jen za dobu
našeho jednání? Díky, díky, DÍKY! :-*

Vaše Zdenka

MUDr. Zdenka KARPÍŠKOVÁ
Zubní lékař (*17.12.1975)
Člen zdravotní komise
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.