Anketa: Změna územního plánu v Oldřichově

Podklady pro anketu občanů o změně územního plánu v Oldřichově ve prospěch výstavby nového výrobního areálu.

Zajímá nás váš názor, proto zde předkládáme materiály, na základě kterých rada města již dvakrát doporučila zastupitelstvu schválit změnu územního plánu ve prospěch plánů společnosti Urbanity Development Tachov s.r.o. S těmito změnami nesouhlasíme, protože nebyly řádně projednány s občany města a zejména pak s občany osad Oldřichov a Malý Rapotín.

Nechceme bránit nikomu ve férovém podnikání, ale považujeme za důležité, aby se mohli občané ke změnám územního plánu sami vyjádřit.

Zároveň je potřeba zmínit, že firma Urbanity Development Tachov s.r.o. již získala stavební povolení na přestavbu dvou stávajících hal (dnešní Formy Tachov a Alfaplastik) a také pro přestavbu vjezdu do výrobního areálu z ulice Oldřichovská.

Zmíněná změna územního plánu umožní firmě stavět vyšší výrobní haly (až do výšky 18 m nad zemský povrch), ubytovací prostory pro zaměstnance a management a další budovy občanské vybavenosti (dle plánu zde má vzniknout mateřská škola a lékařská ordinace).

První pokus o změnu územního plánu

Informace k našemu původnímu stanovisku naleznete v našem předchozím blogovém zápisu.

První pokus o změnu územního plánu proběhl 7. řijna 2020. Přecházela mu rozšířená rada, kde se zastupitelé sešli se zástupci investora.

Druhý pokus o změnu územního plánu

Následně jsme se sešli osobně v rámci Kontrolního výboru se zástupci společnosti Urbanity Development Tachov s.r.o., abychom konzultovali naše stanovisko. Kontaktovali jsme také další zainteresované strany, mimo jiné společnost ROTAREX Praha s.r.o., jejímž územím má procházet navrhovaná silnice, která propojí nový areál s ulicí Plzeňská.

Následně, opět bez předchozí diskuze se zastupiteli a občany, zařadilo vedení města projednání změny územního plánu a to na zastupitelstvo konané 22. března 2021.

Změnu územního plánu jsme opět nepodpořili a to s ohledem na nově získané informace a zejména pak s ohledem na skutečnost, že doposud neproběhla veřejná diskuze s občany.

Jelikož se jedná o velký projekt, kterým chce společnost Urbanity Development Tachov s.r.o. vytvořit velké množství nových pracovních míst a který může zásadně ovlivnit život v osadách Oldřichov, Malý Rapotín a ve městě jako takovém, tak považujeme za důležité, aby měli občané možnost sami se k záměru vyjádřit.

Jakmile dojde ke změně územního plánu, nebude mít město již žádnou možnost zasahovat do toho, co se na území děje.

Zajímá nás váš názor

Žijeme ve městě společně a proto bychom byli rádi, abychom o důležitých věcech také společně rozhodovali. Dejte nám vedět svůj názor. Nechceme nikomu bránit ve svobodném podnikání, na druhou stranu si myslíme, že takto zásadní věci by měly být diskutovány veřejně.

Hlasujte v anketě zde

MDDr. Zdeněk BRACHTEL
Zastupitel města Tachov (*2.9.1987)
Zubní lékař
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.