Nový společenský areál Mže

Sdružení Volím Tachov je pro postavení nového společenského areálu s moderním kinem a zázemím pro konání kulturních a společenských událostí

Ačkoliv se jedná o nemalou investici zhruba 80 miliónů korun, domníváme se, že město velikosti Tachova si podobnou budovu zaslouží. Projekt je často prezentován jen jako jakási modernizace stávajícího kina, ale taková interpretace je úplně zcestná. Ze stávajícího areálu podle nového projektu nezůstane stát prakticky nic. Níže vám zkusím osvětlit, proč bychom chtělí jít právě touto cestou.

Nový společenský areál ve zkratce

  • Investice do stavební části: 83 miliónů Kč bez DPH
  • Investice do audio video techniky: 11 miliónů Kč bez DPH
  • Užitná plocha: zhruba 1600 m2
  • Kapacita kinosálu: 239 diváků
  • Vybudování nového vstupu do areálu, včetně schodišť a ramp pro bezbariérové využití objektů, včetně napojení na stávající dopravní infrastrukturu.
  • Kompletní provedení nových elektroinstalací (silnoproud, slaboproud), zdravotních instalací, vzduchotechniky včetně klimatizace a rekuperace, vytápění. Dále budou provedena opatření spojená s požární ochranou objektu.
  • Vybudování retenční nádrže, vsakování a přípojky.
  • Úprava prostoru pro dieselagregát, včetně osazení nového zařízení.
  • Úpravy dispozic, přístavby nástavby zázemí areálu.

Další informace

Projektová dokumentace na webu města

Havarijní stav budovy

Málo známou skutečností je, že zastaralá budova současného areálu je v havarijním stavu. Veškeré instalace jsou na tom zle a i stav statiky budovy je značně hraniční. Vše odpovídá době, kdy byla budova stavěna a není se co divit, že po těch letech provozu má problémy. Primárně tedy nejde pouze o to, jestli se budou v Tachově promítat nové filmy, které na stávající technice není již možné pouštět. Jde hlavně o to, co vůbec dělat s budovou, která je v takto vážném stavu.

Postupná rekonstrukce

Názory, že by se dala udělat postupná rekonstrukce jsou liché. Jeden z nejpodstatnějších důvodů je právě špatný stavebně-technický stav budovy jako celku. Nestačí pouze natáhnout nové kabely nebo vybavit kinosál novou technikou. Navíc každý, kdo někdy rekonstruoval ví, že postupná rekonstrukce vše pouze prodražuje.

Potřebujeme vůbec nové kino?

Jak jsem již zmínil na začátku, projekt není jenom o novém kině. Kino je pouze jednou součástí projektu. Platit takové peníze za nové kino by v našem městě nemělo smysl. Nový sál a zázemí mají mnohem širší možnosti využití. Jde například o pořádání konferencí, které nyní nemají potřebné prostory nikde ve městě.

Mimo toho nemáme prostory pro divadelní představení nebo školní besedy. Jsou to desítky akcí za rok, které takové zázemí potřebují a město ani soukromé subjekty v Tachově je nemají.

Bez rekonstrukce nebudou ani plesy

Nedílnou součástí areálu Mže je nyní společneský sál, ve kterém se pořádají plesy. Pokud nebudeme areál rekonstruovat, přijdeme i o možnost pořádání plesů a dalších společenských událostí. Ruku na srdce, současný sál není také zcela vyhovující a proto je dobře, že součástí navrhovaného projektu je i patřičná úprava stávajícího sálu.

Město nebude mít kvůli rekonstrukci peníze na opravy silnic

Toto je fáma, která koluje Tachovem, ale nemá opodstatnění. Jenom blázen by veškeré investiční finance vložil do jednoho projektu. Proto má město zařízený úvěr s bankovní marží pouze 0,05 % (srovnejte se svými hypotékami), který splatí během 10 let. Splátky může libovolně měnit tak, aby byl zajištěný dostatek prostředků v případě nenadálých událostí jako jsou třeba havárie. Díky tomu bude dostatek financí na opravy silnic i případnou rekonstrukci náměstí nebo pobídky pro nové zdravotníky.

Důležité je také připomenout, že rozpočet rekonstrukce je zastropovaný. Dodavatel bude muset tedy zajistit, že nevzniknou žádné náklady nad rámec původního rozpočtu.

Proč nepostavíme radši nemocnici

Kvalitní zdravotní péče pro naše sousedy je naší prioritou, stojíme ale pevně nohama na zemi a nemůžeme vám slibovat něco, co nejde zařídit. Financování provozu nemocnice je závisle na pravidelné měsíční platbě od zdravotních pojišťoven za provedené výkony, a vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny považují stav péče v regionu za dostatečný, vznik nového zařízení určitě nepodpoří. Ačkoliv chceme nadále vyvíjet tlak na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, možnosti jsou omezené. Proto se zaměříme na projekty, které můžeme realizovat viz bod v našem programu - zdravotnictví.

Financování nového areálu Mže tedy nemá na kvalitu zdravotní péče ve městě žádný dopad.

Jsou i jiné alternativy?

Určitě jsou a některé jste nám sami v rámci společné diskuze vznesli. My bychom se rádi drželi aktuálního plánu pro jeho komplexnost řešení. Další možnosti kulturního vyžití v Tachově ale určitě podporujeme.

Jízdárna jako alternativa ke Mži

Zajímavým nápadem diskutujícího bylo zbourání stávajícího areálu a přesunutí kina, plesů apod. do jízdárny ve Světcích. Bohužel zde i při nejbujnější fantazii budeme limitováni tím, že se jedná o kulturní památku a tak rozhodně nikdy nebude možné realizovat veškeré stavebně-technické úpravy tak, aby vyhovovaly provozu. Vždy se bude jednat jen o kompromis mezi tím, co by bylo možné udělat a tím co povolí památkáři. Nicméně projekt na takové úpravy už je a jedná se o investici zhruba 80 miliónů korun a město již shání dotaci na realizaci.

Děkujeme za diskuzi

Děkujeme moc všem zúčastněným za živou diskuzi na naší facebookové stránce. Těšíme se na vaše nápady a vyjádření u dalších témat.

Matouš HORÁČEK
Radní města Tachov (*20. 1. 1985)
OSVČ, marketingový specialista
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.