Povolební vyjednávání

Budeme usilovat o vedení města a sestavení rady. Nebude to jednoduché ani ideální, ale zkusit to musíme kvůli voličům, kteří nás celou dobu podporovali.

Ve volbách nám první místo uteklo o jediné křeslo a skončili jsme druzí s velkým náskokem. Vítěz bohužel neměl mnoho programových průniků s naším sdružením a tak jsme se rozhodli oslovit ostatní strany a sdružení a nabídnout jim spolupráci.

Rozložení sil

1. místo 7 mandátů: Patrioti Tachova

2. místo 6 mandátů: Volím Tachov

3. místo 3 mandáty: ANO 2011

4. místo 3 mandáty: ČSSD

5. místo 2 mandáty: KSČM

Radnice po našem

Z toho, jak voliči rozdali karty, bylo nejrozumnější pokusit se sestavit koalici Volím Tachov + ČSSD + ANO. Naše nabídka byla pro oba potenciální partnery stejná. My si vezmeme 3 místa v radě a každému partnerovi nabídneme po dvou místech s tím, že my navrhneme svého kandidáta na starostu a každý partner navrhne svého místostarostu.

Tím se vzdáme většiny v radě a naši partneři budou mít díky tomu možnost naše rozhodnutí přehlasovat a kontrolovat tak fungování radnice.

Na druhou stranu jsme nabídkou jasně po partnerech chtěli také zodpovědnost za to, co se v radě bude dít. Každý by měl mít podíl na zodpovědném vedení města.

Zároveň jsme chtěli, aby i personální obsazení rady města odráželo výsledky voleb. Vůči voličům by bylo nefér, kdyby se v radě objevil někdo, kdo ve volbách propadl.

Velkou výhodu našeho řešení spatřujeme v tom, že na pozice starosty (Vrána) a místostarosty (Straka) navrhujeme lidi, kteří jsou mladí, mají tah na branku a práce na radnici jim je blízká.

Průběh vyjednávání

Během prvního povolebního týdne jsme se setkali se všemi stranami a sdruženími, která se dostala do zastupitelstva. Třeba někdo přijde s lepším řešením. Nemohli jsme samozřejmě vyloučit ani nějakou zajímavou nabídku od vítězného sdružení Patrioti Tachova.

Tušili jsme, že vše stojí a padá na rozhodnutí zástupců hnutí ANO 2011. Programové průniky jsme našli se všemi, nejméně jich bylo s vítězným sdružením Patrioti Tachova.

Počítali jsme se dvěma pravděpodobnými scénáři. Buď sestaví radu Patrioti Tachova v čele s panem Mgr. Ladislavem Macákem a koaličními partnery KSČM a ANO 2011. Nebo sestavíme radu města my s koaličními partnery ČSSD a ANO 2011.

Jednání s ČSSD

Vyjednávání s ČSSD proběhlo dle našeho očekávání. Nabídku v podobě místostarosty a jednoho radního přijali jako seriózní.

Jednání s ANO 2011

I hnutí ANO 2011 dostalo stejnou nabídku, tedy místostarostu a jednoho radního. ANO 2011 se ovšem vyjádřilo tak, že o pozici místostarosty nemají zájem a předložilo vlastní návrh, kdy by měli všechny tři zastupitele v radě města a my bychom získali druhého místostarostu. Po konzultaci s ČSSD jsme se rozhodli nabídku ANO 2011 akceptovat a přislíbili jsme jim tři pozice v radě města (eventuálně i ve složení jeden místostarosta a dva radní).

Jednání s KSČM

Během jednání jsme se shodli na tom, že máme řadu programových průniků, o které se můžeme opřít. Počítáme tedy s tím, že budeme své programy vzájemně podporovat. Zároveň jsme nabídli pozice předsedy bytové komise a předsedy finančního výboru eventuálně předsedy kontrolního výboru. Neradi bychom ovšem o jejich hlasy opírali fungování rady města.

Jednání s Patrioty Tachova

Vyjednávání s Patrioty Tachova se točilo zejména kolem zásadních programových neshod. Nicméně jsme se shodli na tom, že je pro nás pro všechny nejdůležitější, aby to v našem městě dobře fungovalo a měli jsme vyrovnaný rozpočet. V názorech na to, jak toho docílit, jsme se ovšem neshodli. Vyjednávání skončilo ve chvíli, kdy jsme nastínili naši možnou představu za jakých podmínek bychom mohli společně fungovat v městské radě. Od sdružení Patrioti Tachova jsme žádnou nabídku neobdrželi s tím, že další vyjednávání je bezpředmětné.

Výsledky vyjednávání

Přestože jsme požadavky ANO 2011 přijali, rozhodli se jeho zastupitelé pro spolupráci s Patrioty Tachova. Domníváme se, že je tím ohrožený zdravý vývoj našeho města. Patrioti Tachova s ANO 2011 však nemají v zastupitelstvu většinu a proto se pokusíme tento vývoj ještě změnit.

Vaše podpora

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nás stále zahlcují dotazy o tom, jak to vypadá a kterým není vývoj města lhostejný. Díky vám všem se budeme dál snažit, abychom dění ve městě nemuseli sledovat jen z opozičních křesel, ale abychom mohli naplno prosazovat naši vizi zdravého a chytrého města.

Matouš HORÁČEK
Radní města Tachov (*20. 1. 1985)
OSVČ, marketingový specialista
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.