Ubytovny

Ubytovny jsou palčivým problémem měst poblíž průmyslových zón.

Ubytovny představují problém mnoha českých měst v blízkosti průmyslových zón. Zahraniční pracovníci tráví svůj čas na veřejných prostranstvích často pod vlivem alkoholu a někdy i obtěžují obyvatele. Místní obyvatelé si často stěžují na hluk nebo nepořádek.

Ubytovny v Tachově

V Tachově se v současné době nachází 21 legálních ubytoven, kde přebývá přibližně 560 ubytovaných. Tato zařízení jsou monitorována cizineckou policií, bohužel ta je přetížena a soustředí se hlavně na Plzeň, menší města jako Tachov nebo Domažlice jsou kontrolována zřídka. Dalším velkým problémem jsou ovšem ubytovny nelegální vznikající zejména v soukromých bytech nebo rodinných domech pronajímaných s vidinou velkého zisku. Rizikové faktory vyplývající z monitoringu Policie ČR jsou alkoholismus, krádeže mezi sebou, výtržnosti a rušení nočního klidu. Mezi další problémy patří zatěžování systému likvidace odpadů, ale také přetížení zdravotnických zařízení, kam firmy posílají nové zaměstnance na zdravotní prohlídky. Poté, co byl zrušen institut přechodného pobytu, nemají města přesné informace o tom, kolik cizinců v jejich katastru pobývá. 

Rušení ubytoven

 Všechny ubytovny se nacházejí v soukromých objektech. Městská policie nemá potřebné pravomoci, aby kontrolovala, kdo zde pobývá, to může jen cizinecká policie. Ta je přetížena vlastní činností v Plzni a do Tachova zavítá jen nárazově. Město může při zjištění nelegální ubytovny věc nahlásit na stavební úřad, který udělá kontrolu a zjistí, zda je stavba užívána dle schváleného účelu. Většinou to končí zjištěním, že ano a jede se dále. Starostové a radní napříč republikou se shodují, že jediné, co může tento problém vyřešit, je změna legislativy. Zákonodárci ovšem zatím hlasy komunálních politiků ignorují. Města nemají ani přístup do registrů, ten má opět pouze cizinecká policie.

Jak se tedy město může bránit?

Města musí vyvinout maximální tlak na zákonodárce ke změně legislativy. Dokud se nezmění, mají města omezené možnosti. Vlastní objekty neposkytnout k podobným účelům a mít dobře zpracovaný územní plán. Využít všech kontrolních mechanismů pro prověření, zda ubytovny platí místní poplatky a maximálně využít městskou policii pro kontrolu veřejného pořádku. Spolupracovat s cizineckou policií. 

Společenská odpovědnost firem

Zahraniční pracovníci jsou najímáni firmami, které při současné situaci na trhu práce nemají jinou možnost. Vzhledem k tomu, že tím přinášejí značné problému městu, je nutné, aby město zahájilo intenzivní jednání s firmami a agenturami a ty přijaly společenskou odpovědnost. Mohlo by dojít k vytvoření fondu, do kterého by firmy a agentury přispívaly určitou částkou, která by mohla být použita na sanaci daných problémů nebo na veřejně prospěšné účely. 

Mgr. Petr VRÁNA
Starosta města Tachov (*5.7.1970)
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.